Pieter Soens geen voorzitter meer KdNS Heule

Kortrijk - Pieter Soens stopt als voorzitter van KdNS Heule. Bijna 19 jaar lang maakte hij deel uit van het bestuur en bijna 15 jaar lang fungeerde hij als voorzitter.

Pieter Soens (CD&V): "Mijn beslissing kadert in de vaststelling dat mijn inzet voor de club niet langer combineerbaar was met mijn job als advocaat en mijn politieke mandaten als gemeenteraadslid in Kortrijk en fractieleider in de politieraad van de politiezone Vlas. Daarnaast blijf ik nog actief in diverse andere verenigingen en besturen. Ik kan terugblikken op een mooie periode bij Noordstar Heule waarbij ik veel mensen mocht leren kennen en waarbij lief en leed met elkaar gedeeld werd. Eén van de mooiste momenten is wellicht onze kampioenstitel in het seizoen 2017-2018, waarbij Heule nog op de laatste speeldag erin slaagde de gedoodverfde kampioen van de troon te stoten. Mijn ontslag neemt niet weg dat ik verder zal blijven supporteren voor de club. Ik zal ook nu nog de wedstrijden van de eerste ploeg blijven bijwonen. Daarnaast zal ik mij ook via mijn politiek mandaat als gemeenteraadslid blijven inzetten voor een betere accommodatie die de club nu stilletjes aan verdient. Stad Kortrijk moet eindelijk eens inzien dat een club als Heule een belangrijke sociale rol vervult, waardoor een goeie en veilige accommodatie onontbeerlijk is. De voortdurende onzekerheid omtrent het vraagstuk van de accommodatie slorpt bij het bestuur veel energie op die beter in andere aspecten kan worden aangewend. Ten slotte blijf ik uiteraard ook nog actief als lid van de Arbitragecommissie voor de Amateur binnen de KBVB alsook als arbiter bij het Belgisch Arbitragehof van de Sport (BAS)." Heule speelt in derde provinciale.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio