Nieuwe parking voor Don Bosco

Nieuwe parking voor Don Bosco

PARKING DON BOSCO Foto: IF

Kortrijk - Met een nieuwe parking wordt een eerste stap gezet naar een veiliger schoolomgeving voor fietsers, voetgangers en automobilisten in de Don Boscolaan in Kortrijk. Er zijn in totaal 42 plaatsen beschikbaar waarvan twee plaatsen voor personen met een handicap.

Naast de parkeerplaatsen werd eveneens een voetpad en een dubbelrichtingsfietspad aangelegd. De werken duurden anderhalve maand en kostten 185.000 euro. De werken werden uitgevoerd door Wegenbouw Ockier.
De parking voorziet een grotere parkeercapaciteit, waardoor auto’s niet meer in de Don Boscolaan dienen te parkeren. Op deze manier wordt vermeden dat onrechtmatig geparkeerde auto’s in de Don Boscolaan het verkeer hinderen en de verkeerscirculatie in het gedrang brengen. Naast de grotere parkeercapaciteit laat de parking ook toe een toegankelijk keerpunt te zijn voor ouders die hun kinderen snel willen afzetten aan de school. Via de parking kan nu in één verkeersbeweging de reisweg verder gezet worden zonder het verkeer en fietsers te hinderen. Kortrijks schepen van mobiliteit Axel Weydts (SP.A): “Dit is een eerste maar belangrijke stap in het veilig maken van de schoolomgeving. Later deze bestuursperiode willen we ook een afgescheiden fietspad realiseren in de Don Boscolaan.”
De Don Boscolaan maakt onderdeel uit van één van de 16 fietsroutes waar Kortrijk op wil inzetten om het fietscomfort en de fietsveiligheid sterk te verbeteren. Er wordt in de nabije toekomst samen met de herinrichtingswerken langsheen de N43 een dubbelrichtingsfietspad voorzien dat afgescheiden zal zijn van het gemotoriseerd verkeer. Langsheen de volledige N43 komen afgescheiden fietspaden en het kruispunt ‘De Prinse’ en het kruispunt met de Don Boscolaan worden veilig gemaakt. Bij de aanleg van de parking werd met dit toekomstig fietspad rekening gehouden en reeds een veilige doorsteek naar de school voorzien.
De parking is in totaal 1900 vierkante meter groot. Het grootste gedeelte van de parking, de parkeervakken, werden aangelegd met
behulp van kunststofplaten die waterinfiltratie toelaten. Er worden ook 9 plantvakken voorzien voor bomen. De bomen en
de groenaanplant worden voorzien begin volgend plantseizoen, in november.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio