De Honderd vergeten werken van Kortrijk

Kortrijk - De progressieve fractie heeft het voorbije jaar, zoals aangekondigd, een hele reeks huisbezoeken gedaan. Verspreid over tien wijken werden zowat 4.000 woningen bezocht, waarbij ook veel aandacht aan de deelgemeenten werd besteed. Uit de intense contacten met de bewoners bleek dat er een sterk gevoel van onbegrip leeft. 

 

35.000 kaarten en een interactieve website voor insteek van de inwoners
 
De 100 vergeten werken van Kortrijk:
omdat Kortrijk meer is dan design
 
 
  •  Acties van bewoners, zoals bijvoorbeeld in de  Veldstraat en Stasegemsestraat, illustreren dat, zegt Philippe De Coene(sp.a). Deze en andere mensen klagen  de achteruitgang van hun straat of wijk aan in een stad die de hele tijd prestigeprojecten als een nieuw gerechtshof (komt dat er wel?), de bibliotheek van de  toekomst of de bevende Collegebrug lanceert.
 
·        Deze week nog werden de resultaten  van de Vlaamse stadsmonitor Thuis in de Stad gepubliceerd. Daaruit blijkt dat  Kortrijk, als één van de weinige centrumsteden in Vlaanderen, de voorbije twee jaar op bijna alle  punten terrein verloren heeft.
 
  • De voorbije jaren is Kortrijk bijna uitsluitend gepositioneerd als stad van design. Daarnaast slorpt één project – het megawinkelproject K in Kortrijk – zo goed als alle aandacht op. De enige investering van tel die door het bestuur aangehouden wordt, is de renovatie van de fabriek Desmet-Dejaegere op het buda-eiland (2,7 miljoen €). Die zal welicht volledig met eigen middelen worden betaald, want over de aanvullende financiering blijft men zeer schimmig doen.
 
  • Niettemin beschikt de stad over zeer ruime financiële reserves. Die bedragen momenteel 30 miljoen euro. Die reserves zullen, als we de financiële vooruitzichten, bekijken, zeker niet krimpen, integendeel. Er zijn dus middelen aanwezig om tegemoet te komen aan terechte bekommernissen van inwoners en om een beleid te voeren waarbij zoveel mogelijk mensen – die ook hun deel van de belastingen betalen – erop vooruitgaan.
 
 
Daarom de actie de 100 vergeten werken. Hierbij nodigt de sp.a de  Kortrijkse bevolking uit om suggesties te doen voor beleidsmaatregelen die  dreigen vergeten te worden.


 
 
 
 
Hoe gaan we tewerk?
 
 
Volgende week ontvangen de inwoners een kaart met een voorstelling van de actie en waarmee ze zelf een suggestie kunnen doen van grote of kleine werken. De kaart wordt verspreid op 35.000 exemplaren.
 
Sedert vandaag is ook de website www.100vergetenwerken.be on line. Via dit kanaal worden, bij wijze van voorbeeld, al een tiental noodzakelijke werken gelanceerd. Met een invulformulier kunnen geïnteresseerden een voorstel beschrijven.
 
Onze ploeg bezoekt de locatie, bestudeert het voorstel, verwerkt het en publiceert het op de site. Zo kunnen geïnteresseerden de zaak op de voet blijven volgen. Tegelijk worden op die manier de voorstellen publiek gemaakt. De voorstellen zullen ook vertaald worden in de gemeenteraad en zijn een goede basis voor een toekomstig beleidsprogramma: concreet in plaats van vage beleidsintenties.
Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio