John Vincke, professor en pionier holebistudies overleden

© if

Op woensdag 27 mei is professor John Vincke overleden. Vincke was decaan van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Gentse universiteit. Hij vocht al een hele tijd tegen kanker. Hij besliste om de strijd te staken en voor euthanasie te kiezen. Hij overleed in het bijzijn van zijn echtgenoot, ouders en enkele goede vrienden.

Karel Van Keymeulen

Dankzij het sociologisch onderzoek van de Gentse hoogleraar kwam er meer objectieve kennis over de levensstijl en de seksualiteitsbeleving van holebi's. Daardoor beschikten de Vlaamse holebibeweging en de Vlaamse overheid voor het eerst over concreet materiaal om een degelijk en onderbouwd beleid uit te stippelen.

Belangrijke resultaten van zijn werk zijn terug te vinden in de studies 'Mannen met mannen - welzijn, relaties en seksualiteit' (1991) 'Over homojongeren en de media' (1999) en het 'Zzzip onderzoek over doelgroep holebi's '(2006).

In 2000 publiceerde hij choquerende zelfmoordcijfers bij holebi-jongeren. Ook in de strijd tegen hiv heeft John Vincke de bakens verzet. Yves Aerts: "In de jaren '80 was hiv een stigma dat als een zwaard van Damocles boven de holebigemeenschap hing. John Vincke schoof toen de stelling: 'Aids is geen homoziekte, aids is een homozaak' naar voor. Dit stimuleerde de holebibeweging om de strijd tegen hiv te voeren vanuit een perspectief van zelfrespect, weerbaarheid en solidariteit. De holebigemeenschap heeft veel aan hem te danken.De Holebifederatie betuigt haar medeleven en wenst hen heel veel sterkte toe.

John Vincke was ook een inspirerende mentor voor een nieuwe generatie onderzoekers die zijn werk voortzetten.