Valt verkeer op vliegveld Wevelgem-Bissegem helemaal stil?

Kortrijk - Nu de vlieghaven Wevelgem nagenoeg stil is gevallen, hernieuwt Groen! West-Vlaanderen zijn vraag om een herbestemming van het gebied. Nieuwe investeringen van de gemeenschap in deze vlieghaven zijn slecht besteed geld. Aldus Groen!

Groen! vervolgt:

'Het gaat slecht met het vliegveld van Wevelgem, dat moeten we niet ontkennen', zei  directeur Stefaan Van Eeckhoutte op de jaarlijkse infovergadering voor de omwonenden enkele maanden geleden.

Dat was met de cijfers van eind 2008 bij de hand. Sindsdien gaat het steeds slechter. De eerste vier maanden van het jaar 2009 is het aantal professionele passagiers gedaald met ruim 42%. Is dit alleen de oorzaak van de crisis? Ja, zouden we zelf denken. Niet alleen, zegt sales manager Luc Olivier van Abelag deze week in Jobat: Er zijn te veel zakenvliegtuigen op de markt. Nog volgens Luc Olivier in Jobat is het occasioneel zakenverkeer de jongste maanden met 30% gedaald. Het vliegveld Wevelgem-Bissegem verliest dus meer dan het gemiddelde. Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn? Grotere daling bij KMO’s dat typisch is voor de streek? Iets te makkelijk zakenvluchten gedaan in het verleden die zijn weggevallen? Nieuwe IT-technologieën die nu pas in de regio ingang vinden? Wie weet.

Wil dat zeggen dat het aantal professionele vluchten op het vliegveld van Wevelgem het huidige niveau zal aanhouden? De omwonenden hopen dit in ieder geval. De directie van het vliegveld niet want: Deze economische crisis mag niet te lang aanhouden voor ons, aldus nog Stefaan Van Eeckhoutte tijdens de laatste infovergadering.

Kan het vliegveld alleen donkerrode cijfers voorleggen. Nee, het aantal passagiers op niet-professionele vluchten (scholing & plezier) daalde sinds 1 september met amper 1.5 %. Dit segment weegt nog steeds het meeste door (86% van het aantal vluchten). Dit tot ongenoegen van zowel directie als omwonenden. De directie wenst het percentage professionele vluchten te vergroten. De omwonenden hebben veel last van de typische touch-and-go’s die gepaard gaan met scholing.

Wat dan merkwaardig genoeg ook niet daalt in deze periode van laagconjuctuur is het aantal nachtvluchten. Het aantal nachtvluchten steeg de eerste vier maanden van dit jaar met 50%.

En wat met express (hoogwaardige Cargo)? Dat lijkt volledig stilgevallen. Van 1 september 2008 tot 28 februari 2009 daalde het tonnage met 54% t.o.v. een jaar eerder. In maart en april was het aantal ton 0 (nul).

 

Wat betekenen de slechte cijfers nu concreet voor de nabije toekomst van de luchthaven? Volgens de prognoses voor het jaar 2009 stevent men af op een verlies van om en bij de 138.000 euro, voornamelijk veroorzaakt door een dramatische vermindering van de landingsrechten. Voor het opvangen van dit verlies rekent men enerzijds op enkele boekhoudkundige operaties, maar het gros van de tekorten zou doorgeschoven worden naar de provincie. De provincie West-Vlaanderen wordt vriendelijk gevraagd om de concessievergoedingen van de jongste drie jaar kwijt te schelden; een cadeautje van zowat 100.000 euro!

 

Is het de taak van de overheid om een vliegveld open te houden en te financieren dat vooral korte afstandsvluchten aanbiedt en dat geprangd ligt tussen twee dropskernen? Groen! zegt heel duidelijk NEE. Onze voorstellen voor deze locatie zijn al genoegzaam bekend: een industrieterrein voor hoogwaardige technologieën.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio