OCMW-raad vanavond

OCMW-raad vanavond

Foto: www.ocmwzelzate.be

Zelzate - Zoals je dinsdag al in de krant kon vernemen wordt er vanavond een beslissing genomen omtrent de invulling van de functie van de nieuwe gewestelijke ontvanger in de OCMW-raad. Naast dit punt staan er nog enkele andere punten op de agenda. Klik op de titel om de volledige agenda te lezen.

Advies m.b.t. de verplichting van een voorafgaand visum door de financieel beheerder

Bespreking van de Interne audit, Samenstelling interne auditcommissie.

Beslissing Kind & Gezin i.v.m. uitbreidingsaanvraag kinderdagverblijf.

Kennisname van het jaarverslag 2009 van het Kinderdagverblijf.

Standpuntbepaling maximale bijdrage poetshulp bij de dienst thuishulp.

Bespreking huurprijzen en eventuele herziening van de kostprijs BOC Klein Rusland

Aanpassing/upgrading telefooncentrale

Renovatie bejaardenwoning Rusthuislaan 5

Plaatsen van zonnecollectoren op de kinderopvangcomplexen in aanbouw op vraag van SP.a en PVDA+ fracties

De raad vindt vanavond om 19.00u., hij wordt gestart met het ‘halfuurtje voor de burger’
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio