Aangepaste dienstverlening in de Kortrijkse randgemeenten op 1 september

Kortrijk - In het kader van de optimalisering van de dienstverlening streeft de stad Kortrijk naar de organisatie van één geïntegreerd infopunt per deelgemeente. Ankerpunten van deze dienstverlening worden de respectieve ontmoetingscentra.

Aandachtspunten zijn een geïntegreerde aanpak en speciale aandacht voor minder mobiele burgers.
Een geïntegreerde aanpak omdat het een samenwerkingsverband betreft tussen de ontmoetingscentra, de bibliotheek, de dienst Burgerzaken, het OCMW en de centrale stedelijke dienstverlening.
Zowel de dienst Burgerzaken als het OCMW willen een betere en uitgebreidere aan huis dienstverlening organiseren.
Het stappenplan voorziet vier fasen:
Vanaf 1 september wordt gestart met één infopunt per deelgemeente gelokaliseerd in het ontmoetingscentrum. Dit infopunt wordt waargenomen door het secretariaat van het lokaal ontmoetingscentrum of door de bibliothecaris van de buurtbibliotheek. Per ontmoetingscentrum worden een aantal specifieke uren voorzien om deze gedecentraliseerde dienstverlening uit te voeren.
Voor de ontmoetingscentra Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule en Marke is dit op maandag van 10 uur tot 12 uur en op woensdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur. Voor het ontmoetingscentrum/bibliotheek in Rollegem en Kooigem is dit op maandag van 16u30 tot 18u30, op woensdag van 14 uur tot 16 uur en op zaterdag resp. van 10 u tot 12u (Rollegem) en op zaterdag van 11.00u tot 12u30 (Kooigem).
In een tweede fase, evenwel gespreid over een aantal jaren, wordt er gestreefd naar een integratie van de bibliotheken in de ontmoetingscentra, naar het voorbeeld van Kooigem en Rollegem. De masterplannen Bellegem (reeds in uitvoering) en Bissegem hebben dit reeds voorzien.
De derde fase, voorzien voor het najaar van 2011, voorziet een nog betere afstemming met het OCMW in de deelgemeenten en een integratie van dienstverlening ivm met pensioenen en minder-validen.
Fase vier is voorzien voor het voorjaar 2012 waarbij een integratie met de werking van 1777 (centraal) wordt nagestreefd en de verdere optimalisering van het e-loket en de infokiosk, waarover ieder OC beschikt, wordt gerealiseerd.
De ontmoetingscentra groeien verder uit tot hét infopunt per deelgemeente, waar een breed basispakket aan diensten en processen wordt verleend.
Concreet voor de dienstverlening Burgerzaken:
Doorgedreven specialisatie maakt dat een beperkt aantal producten, namelijk reispassen en identiteitskaarten, niet meer in de deelgemeenten zullen aangevraagd, afgeleverd en aangepast worden, maar enkel nog in het stadhuis van Kortrijk.
Beide passen zijn immers ook 5 jaar geldig.
Voor mensen die niet mobiel zijn, kan er een huisbezoek worden geregeld voor het aanvragen van de identiteitskaart (mits doktersattest).
Een heel aantal processen kunnen ook reeds via het e-loket aangevraagd of geïntroduceerd worden. Zo spaart men meteen een verplaatsing naar een infopunt of het stadhuis uit (bvb opvragen bepaalde attesten of aangifte adreswijziging).
Sociaal verpleegkundigen van het OCMW staan vanaf september in voor het ingeven van aanvragen pensioenen, aanvraag minder validen en hulp aan bejaarden in de deelgemeenten. Na telefonische afspraak zal de sociaal verpleegkundige mensen indien nodig aan huis bezoeken.
Andere dienstverlening van de dienst Burgerzaken wordt vanaf september niet langer in de huidige kantoren van burgerzaken afgeleverd, maar wél in het ontmoetingscentrum of bibliotheek.
o legaliseren van een handtekening
o afgeven van attesten:
? attest van woonst
? attest van woonst met historiek adressen
? attest gezinsamenstelling
? attest van nationaliteit
? attest uit het bevolkingsregister
? afschrift geboorteakte
? afschrift huwelijksakte
? afschrift overlijdensakte
? uittreksel strafregister
o éénsluidend verklaren van documenten
o invullen CRAM formulieren (documenten Frans pensioen)
o doorverwijzing naar andere diensten
o informatie verstrekken
o helpen met het opnemen van adreswijziging
o aanvraag ten laste neming

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio