Op donderdag 26 april

Bekendmaking resultaten veiligheidsenquête

Lo-Reninge - Begin dit jaar trad een nieuw nationaal veiligheidsplan in werking waarin de prioriteiten bepaald worden waar de federale politie de komende 4 jaar bijzondere aandacht moet aan besteden zoals gewapende diefstallen, geweld op openbaar vervoer en drugs. Ook de lokale politie moet met dit plan rekening houden, naast haar eigen zonaal veiligheidsplan waarin ze haar eigen prioriteiten kan bepalen afgestemd op de noden en verwachtingen van de eigen bevolking. Hiervoor nam de politiezone Spoorkin de voorbije zomer een veiligheidsenquête af bij de inwoners in Veurne, Alveringem en Lo-Reninge waarvan de resultaten inmiddels gekend zijn. Teneinde de lokale bevolking maximaal te betrekken in het lokale veiligheidsbeleid, wil de zone deze resultaten in aparte infoavonden voorleggen waar dan verder wordt ingegaan op de lokale dienstverlening. Deze infoavond wordt geleid door de beleidsmedewerker van de zone Spoorkin, commissaris Frank Delva, en vindt in Lo-Reninge plaats op donderdagavond 26 april om 20 uur in oc Gendarmerie in de Ooststraat in Lo.


 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio