Vijftig charters voor milieuvriendelijk ondernemen

Vijftig charters voor milieuvriendelijk ondernemen

Vandecasteele Houtimport Foto: vkk

Kortrijk - Tijdens een academische zitting te Bredene op 21 juni overhandigde Mevrouw Marleen Titeca-Decraene, gedeputeerde, het jaarcertificaat 2012 van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen aan vijftig bedrijven.

Vandecasteele Houtimport heeft voor de elfde opeenvolgende keer dit Charter van Duurzaam Ondernemen van de provincie West-Vlaanderen gewonnen.
Dit charter steunt op de 3 “P’s” – Profit – People – Planet , is een beleidsinstrument en wordt uitgereikt aan de bedrijven die vrijwillig streven naar continue verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door evenwichtige aandacht te besteden aan economische, milieu en sociale impact tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering.
Vandecasteele Houtimport uit Aalbeke werd vooral in de bloemetjes gezet voor zijn orde en netheid, de integratie van de onderneming in de natuurlijke omgeving, efficiëntie van behandeling, stockage en transport en vooral het uitwerken van het onderdeel mensvriendelijk ondernemen.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio