Met polyvalente zaal en sociaal restaurant

Welzijnsknoop langs Hundelgemsesteenweg Ledeberg

Een zicht op de achterkant van de Welzijnsknoop met het openbaar groen Foto: Bontinck architecture and engineering

Gent - De Welzijnsknoop in Ledeberg wordt een balkvormig gebouw met drie bouwlagen. Het moet een open gebouw worden met een polyvalente zaal, een sociaal restaurant, een,cafetaria en een groene ruimte die open is voor het publiek. Heel wat diensten van het OCMW en de stad zullen er geconcentreerd zijn.

De Welzijnsknoop komt op een terrein langs de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg, tussen het wijkgezondheidscentrum Botermarkt en de school Benedictuspoort (het vroegere Onze-Lieve-Vrouw-college). OCMW Gent opent in de Welzijnsknoop een lokaal dienstencentrum, een welzijnsbureau, een woonzorgloket en een sociaal restaurant. Stad Gent brengt er het Buurtwerk en de Woonwinkel onder. Tot slot huisvest de Welzijnsknoop een consultatiebureau van Kind en Gezin en een gebiedsteam van het jeugdwelzijnswerk vzw Jong.

Sociaal restaurant

'Op het gelijkvloers komen het lokaal dienstencentrum, het jeugdpunt, een cafetaria, de keuken en het sociaal restaurant. Dat laatste wordt volledig gerund door cliënten van de Emancipatorische Werking, een dienst van het OCMW die zich toelegt op sociale activering van leefloners', vertelt projectleider Wim Vandevijvere van de dienst Facility Management van OCMW Gent.
'Een verdieping hoger bevinden zich leslokalen, hobbyruimtes, een sportzaal en de lokalen van Kind en Gezin.

Subsidies

De tweede verdieping is bestemd voor de bureaus van de diverse diensten die in de Welzijnsknoop gevestigd zijn. De kostprijs bedraagt 6,4 miljoen euro. OCMW en Stad konden hiervoor rekenen op subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Vlaamse overheid en het Federaal Grootstedenbeleid. De aannemer gaat na het bouwverlof aan de slag en moet tegen de volgende zomer klaar zijn.”
 
Groene ontmoetingsruimte

De bouw van de Welzijnsknoop past ook volledig binnen het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft!’, zegt Tom Balthazar (SP.A), schepen van Stadsontwikkeling. 'Kwam dat proejct wat moiezaam op gang, het begint stilaan op volle toeren te draaien', zei hij.

Freya Van den Bossche (SP.A), Vlaams minister van Steden, stipte aan dat Ledeberg een authentieke plek is. 'Dat bewees de film Aanrijding in Moscou. Maar de investeringen in Ledeberg zijn  ook nodig. Daarom is er via het Stedenfonds 2,7 miljoen vrijgemaakt voor Ledeberg Leeft!'

 'We komen tegemoet aan de doelstelling om meer groene ruimte en meer ruimte voor ontmoeten te creëren. Tussen de Welzijnsknoop en het achterliggende woonblok komt een ruime binnentuin, die openstaat voor de buurt. Er komt ook een doorsteek voor zacht verkeer naar het Centrumplein. Dat plein wordt samen met het omliggende gebied door de Stad heringericht als deel van een groen netwerk in Ledeberg', zegt Wim Vandevijvere van het OCMW.
 
Open karakter

'Het gebouw heeft ook een open karakter. Met zelfs letterlijk een doorzichtige structuur aan de hoofdingang, die een visuele link legt tussen de drukke steenweg en de binnentuin. Door zijn ligging is de Welzijnsknoop ook vlot te bereiken. Na de kantooruren kunnen de buurtbewoners de vergaderruimtes gebruiken', aldus nog Wim Vandevijvere.

Welzijnsbureau

Trekker van het project Welzijnsknoop is OCMW Gent. 'Ons departement Sociale Dienstverlening was al jaren op zoek naar een geschikte locatie binnen het werkgebied Ledeberg-Gentbrugge', zegtt OCMW-voorzitter Geert Versnick aan. 'Tien jaar geleden konden we beide deelgemeenten nog bedienen vanuit het welzijnsbureau in de Ledebergstraat. Door een gevoelige stijging van het aantal cliënten is dat gebouw veel te klein geworden. Nu zitten onze medewerkers verspreid over liefst vier plekken. Bovendien voldoen de gebouwen niet meer aan de noden van een moderne organisatie. Voor de inwoners van Gentbrugge behouden we wel een permanentie in onze antenne op het Emiel Hullebroeckplein en dit elke elke voormiddag.'

Sociaal Huis

'Een grote meerwaarde van de Welzijnsknoop is de concentratie van verschillende diensten binnen een gebouw', zegt OCMW-voorzitter Geert Versnick. 'Dat maakt van de Welzijnsknoop een Sociaal Huis waar iedere inwoner van Gentbrugge en Ledeberg terecht kan met zijn sociale vragen. De centrale balie verwijst de bezoekers door naar de dienst die het best tegemoet komt aan hun vraag. Uiteraard bouwen we de samenwerking met andere lokale partners verder uit. Zo kunnen we een optimale dienstverlening aanbieden en daar gaan we, zowel bij het OCMW als bij de Stad, voor.'
 
Langestraat

'Het buurtcentrum in de Langestraat zal, zodra dit gebouw af is, verhuizen naar deze plek. Ook de woonwinkel, waar u terecht kan met al uw vragen over wonen in de stad en premies voor verbeteringen, zal gehuisvest zijn in de welzijnsknoop,” zegt schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen, Balthazar.
Jeugdpunt Ledeberg krijgt een nieuw lokaal in het gebouw. Kinderen en jongeren zullen hier terecht kunnen voor allerlei activiteiten en met het nieuwe centrumplein zal de buitenspeelruimte makkelijk gebruikt kunnen worden. Kind en Gezin krijgt er een vaste stek voor consultaties.

Tiende lokaal dienstencentrum

Ook het departement Ouderenzorg van OCMW Gent springt mee op de kar. In de Welzijnsknoop gaat een nieuw lokaal dienstencentrum (ldc) open, het tiende op Gents grondgebied. "Senioren uit Ledeberg kunnen nu terecht in het ldc Speltincx, dat in Gentbrugge is gelegen. Maar we merken dat, zeker voor ouderen die slecht ter been zijn of die zich moeilijk kunnen verplaatsen, de drukke Brusselsesteenweg haast letterlijk een fysieke barrière vormt. Het is daarom goed dat ze dichter bij huis een lokaal dienstencentrum vinden', vertelt OCMW-voorzitter Geert Versnick.

Woonzorgzone

Het nieuwe ldc zal op een stevige, gezonde basis kunnen starten. “We kunnen voortbouwen op het pionierswerk en de ervaring van de Woonzorgzone Ledeberg, een project dat 3,5 jaar geleden is opgestart en intussen een vaste waarde is geworden. Eigenlijk zal de werking van de Woonzorgzone overvloeien in het nieuwe ldc”, zegt Frank Vervaet, hoofd van de dienst Coördinatie Lokale Dienstencentra.

Architecten

Het gebouw is ontworpen door de studiebureaus Bontinck Architecture & Engineering en Arcadis. Het is een balkvormige nieuwbouw van 1.600 m2 op met drie bouwlagen.

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio