Een uitzonderlijke onderscheiding voor Guido Haezebrouck

Een uitzonderlijke onderscheiding voor Guido Haezebrouck

HAEZEBROUCK Foto: VKK

Kortrijk - Guido Haezebrouck werd vorige week onderscheiden met een Paul Harris Fellow van Rotary. Dit is uitzonderlijk omdat Guido Haezebrouck geen lid is van Rotary. De erkenning is een uiting van grote waardering voor het vrijwilligerswerk voor vzw De Kier in Kortrijk.
Guido Haezebrouck is als oud-Bekaert-directeur medeoprichter van vzw De Kier. Hij is er ook de bezieler van.
De Kier - opgericht in 2006 – heeft tot doel mensen die door de mazen van het sociale vangnet vallen terug op het goede spoor te brengen.
De hulp situeert zich op verschillende vlakken. Gaande van een luisterend oor, het op weg helpen met de administratieve verplichtingen die onze moderne maatschappij oplegt, tot het geven van de eerste noodzakelijke materiële hulp.
De Kier heeft sinds 2 jaar een specifiek project voor +16 jarigen. De doelstelling hier is om te zorgen dat deze jongeren ondanks een moeilijke thuissituatie de kans krijgen om een toekomst uit te bouwen.. Het is het doorbreken van de nieuwe generatie armoede.
Alle middelen komen van particulieren en initiatieven van scholen, ondernemingen en serviceclubs. Stad Kortrijk vormt hierop een uitzondering en steunt De Kier met een toelage van € 5.000. De 14 vrijwilligers van De Kier werken onbezoldigd. Ze ontvangen geen enkele vergoeding.
Rotary Club Groeninghe ondersteunt de werking van De Kier op geregelde tijdstippen. Er is nu een samenwerking van 4 jaar afgesloten. Ook andere serviceclubs in de regio ondersteunen deze werking.
De erkenning met een Paul Harris Fellow past in de filosofie van Rotary. Mensen in de kijker zetten die structureel de maatschappij helpen. Educatie voorzien en de zwakkeren een leidraad geven voor een gelukkiger bestaan zijn essentiële elementen in  haar werking.
Aan de prijs is geen geldsom verbonden.
Het geven van financiële steun is nooit het belangrijkste van haar werking.
De inspanningen die een organisatie doet, staan centraal. De financiële hulp van Rotary dient enkel om die inspanningen sneller en beter te laten slagen. Rotary stelt eveneens de knowhow van haar leden ter beschikking. Het is de combinatie van kennis van Rotaryleden en leden van de steunverkrijgende organisatie die het verschil maakt op lange termijn.
Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio