Nieuwe cultuurbeleidscoördinator (cbc) half jaar aan de slag

Vijf vragen aan Dieter Vranckx

Vijf vragen aan Dieter Vranckx

cultuurbeleidscoördinator Dieter Vranckx Foto: Dieter Vranckx

Bierbeek - Wie is Dieter Vranckx? 'Ik woon in haasrode, ben 36 jaar en heb drie kinderen (drie jongens van 10, 8 en 5 jaar). Momenteel vormen zij mijn voornaamste hobby. De laatste jaren gaat mijn vrije tijd voornamelijk naar mijn gezin en bijstuderen. In 1993 studeerde ik af aan de sociale school in Heverlee als maatschappelijk assistent. Vier jaar geleden startte ik masterstudies culturele agogiek aan de VUB. En in juli vorig jaar ben ik hierin afgestudeerd.'

Hoe goed kende u onze gemeente vooraleer u solliciteerde voor de vacature van cbc?

'Als cultureel geïnteresseerde inwoner van Oud-Heverlee kan je niet buiten Bierbeek en De Borre. Het is een draaischijf van sport en cultuur voor heel de regio. Voor een inwoner van een buurgemeente is dit iets om jaloers op te zijn.
Na mijn sociale studies ben ik beginnen werken bij de KWB waar ik educatief medewerker was voor het Hageland. In die functie heb ik de KWB van Bierbeek begeleid en de KWB van Korbeek-Lo mee opgestart.

Vervolgens ben ik op de jeugddienst van de provincie Vlaams-Brabant gaan werken. Ik was er verantwoordelijk voor het kindbeleid. Toen waren er vanuit de provincie reeds contacten met Bierbeek en meerbepaald met De Borre. Ik herinner me toen een zeer succesvolle samenwerking in het kader van de 'kinderhoogdag'. '

Wat trok u aan in de functie van cbc? Wat was belangrijk in deze jobkeuze? 

'Nog voor ik mijn diploma van agoog in handen had, was ik niet van plan zomaar in het wilde weg te solliciteren. Ik stelde mijn collega’s op de jeugddienst gerust dat ik niet zomaar zou vertrekken, tenzij er zich misschien iets zou aandienen in De Borre.

Maar dan gebeurde het onwaarschijnlijke. De dag na de diploma-uitreiking zag ik de vacature voor cultuurbeleidscoördinator in de krant, en ik kreeg ze ook nog van drie verschillende personen per mail doorgestuurd. Hogere krachten beslisten blijkbaar dat het zo moest zijn. En daar ben ik ze zeer erkentelijk voor.

Wat de functie van cbc betreft, die zou ik zeker niet in elke gemeente willen uitoefenen. Maar wel dus in Bierbeek. Omdat er in deze gemeente voor gekozen is om de functie van cbc te koppelen aan die van 'diensthoofd vrije tijd'. Dit zorgt voor heel wat afwisseling: beleidsmatig en coördinerend werk (managementteam, personeelsvorming, het opvolgen van de verschillende beleidsdomeinen, enz) wordt afgewisseld met zeer concrete uitvoerende projecten (vrijwilligersverwendag, open monumentendag) en niet te vergeten de banden met het verenigingsleven waar ik al veel plezier aan heb beleefd. Zo is er een sterke cultuurraad een dynamische afdeling erfgoed en worden er frequent projecten opgezet.'

Hoe vielen deze eerste zes maanden mee?

'Heel druk, heel divers, ook onverwachte taken en verantwoordelijkheden. HIer denk ik dan bijvoorbeeld aan alles wat met de infrastructuur van De Borre te maken heeft. Verder wil ik de heel fijne samenwerkingen met collega’s en verenigingen benadrukken.'

 Welke (andere) accenten wenst u in de toekomst te leggen op vlak van cultuur? Wat is dus m.a.w. uw visie op de toekomst voor het Bierbeeks cultuurbeleid?

'Ik vind het nog te vroeg om al echt over een eigen visie te spreken. In de eerste plaats wil het cultuurcentrum centraal stellen en er voor zorgen dat De Borre zo goed mogelijk draait. Verder is het belangrijk dat de verschillende diensten kansen krijgen om zich te ontplooien en dat ze goed en gestructureerd samenwerken. Eigenlijk is dit gewoon een verderzetting van de reeds ingeslagen weg van het integraal vrijetijdsbeleid.

Maar volgens mij moet De Borre nog meer een centrum worden waar elke Bierbekenaar, alle geïnteresseerden van de regio en elke vereniging zich thuis en welkom voelt. Het is een heel gezellig centrum met tal van troeven en kwaliteiten.

Door een mooiere inkleding, het opknappen van de infrastructuur en een aangenaam en origineel onthaal kunnen we het gezellige van De Borre nog meer in de verf zetten. Van bij de volgende seizoensopening (25, 26 en 27 september) zou dit al duidelijk moeten worden. Ik nodig meteen al iedereen uit om zeker eens langs te komen.

Naast de bloei van De Borre zijn er nog enkele losse ideeën waar ik iets mee wil aanvangen:
- Gemeenschapsvorming: samen met de verenigingen de verschillende dorpskernen opnieuw leven inblazen. 
- De buurt en straatfeesten nog meer een culturele uitdaging geven.
- Samenwerking tussen meer verenigingen en De Borre stimuleren.
- Alles wat met erfgoed heeft te maken verder ondersteunen en uitbreiden. Het gaat hier over de Afdeling erfgoed, het Erfgoedplus-project, Het Bierbeeks erfgoeddepot, de opgravingen in Opvelp en bijvoorbeeld ook het boek rond Amand Evers dat momenteel in ontwikkeling is. 

Eigenlijk heeft Bierbeek nu reeds een bloeiend cultureel leven met verenigingen die goed onderling samenwerken en ook met de gemeente en de borre. Dit is een gegeven dat moet worden gekoesterd en indien mogelijk nog worden verfijnd.

In die optiek nodigen we trouwens op 26 juni alle vrijwilligers van onze verenigingen en raden uit op de 'vrijwilligersverwendag'. De gemeente trakteert hen op een receptie met randanimatie als dank voor hun tomeloze inzet van het voorbije seizoen.'

 

 

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio