Provincie verbetert fietspaden en verbindt De Schorre met de Rupeldijk

570.000 euro voor fietspaden in De Schorre

570.000 euro voor fietspaden in De Schorre

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre Foto: if

Boom - De Provincie Antwerpen investeert fors in de fietspaden van het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom. Zo komt er een nieuwe fietsverbinding tussen De Schorre en de Rupeldijk. Paden van het fietsknooppuntennetwerk worden verhard en een betere verlichting zorgt voor meer veiligheid en comfort voor de fietsers.

'Tussen de kernen van Boom en Rumst bevindt zich met De Schorre, natuur- en ontginningslandschap en historische sites een uniek gebied', zegt Rik Röttger, gedeputeerde voor recreatiedomeinen. 'In het kader van Europees project MaxiGreen wordt hard gewerkt om na te gaan hoe dit gebied op een innovatieve manier ontsloten kan worden. De provincie wil hierbij vooral de klemtoon leggen op duurzame mobiliteit. Met de aanleg van het fietspad tussen De Schorre en de Rupel creëren we de missing link tussen twee belangrijke aantrekkingspolen in dit gebied. Een cruciale stap om mee te nemen in MaxiGreen.'

 Er komt een nieuwe fietsverbinding tussen het provinciaal recreatiedomein De Schorre en de Rupeldijk. Daarvoor wordt de bestaande tunnel onder de Kapelstraat gebruikt. 
 

'De tunnel wordt gerenoveerd en verlengd tot 35 meter. In een eerste fase leggen we vanaf het plein aan parking Verstrepen een fietspad in asfalt aan. Dat loopt tot aan de latere fietstunnel', zegt gedeputeerde voor mobiliteit Inga Verhaert. 'Daarnaast zal het plein worden heringericht om het auto- , fiets- en voetgangersverkeer veilig te laten verlopen. Al deze werken kosten zo’n 105.000 euro.'
 

Een deel van het fietsknooppuntennetwerk binnen De Schorre is nu nog onverhard of half-verhard, bij slecht weer is het er moeilijk fietsen. Daarom zullen deze paden net zoals de andere in het domein een toplaag in rode asfalt krijgen. Kostprijs: een kleine 118.000 euro.

Het grootste deel van het netwerk van fiets- en wandelpaden in De Schorre is momenteel niet of onvoldoende verlicht. De provincie wil de veiligheid en het comfort verbeteren en voorziet nog eens zo’n 347.000 euro voor voldoende verlichting langs deze paden.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio