Petitie voor recht op behoorlijke huisvesting

Petitie voor recht op behoorlijke huisvesting

Foto: Leo Brouwers

Westerlo - Beweging.net Westerlo vierde vrijdag Rerum Novarum, het feest van elf aangesloten werknemersorganisaties. Voorzitter Kris Van Dael overhandigde aan schepen van Woongelegenheid, Kristof Welters, in aanwezigheid van burgemeester Van Hirtum, een petitie met 570 handtekeningen.

In de petitie wordt aan het gemeentebestuur gevraagd voldoende inspanningen te leveren om wonen betaalbaar te houden onder meer door de inplanting van voldoende sociale koop- en huurwoningen.

"Wonen wordt alsmaar duurder", vertelt Eugeen Van Kerckhoven. "Vooral jonge gezinnen, alleenstaanden, ouderen en mensen met een beperking vinden moeilijk betaalbare en kwaliteitsvolle huur- en koopwoningen, in Westerlo en in andere gemeenten. Het recht op een behoorlijke huisvesting ligt nochtans grondwettelijk vast. De Vlaamse Wooncode omschrijft dit recht op menswaardig wonen uitdrukkelijk: Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd. Elk Vlaams gemeentebestuur kreeg van de wetgever verschillende bruikbare instrumenten om dit grondwettelijk recht te garanderen: activeringsprojecten, activeringsheffing, leegstandsheffing, bindend sociaal objectief, gemeentelijk reglement sociaal wonen, gemeentelijke verordening bescheiden wonen…"

De ondertekenaars van deze petitie vragen aan het gemeentebestuur om het grondrecht op wonen, ook van kwetsbare groepen, optimaal na te streven. Dit kan onder meer door het aantal vereiste sociale woningen - het bindend sociaal objectief - tijdig te behalen via een vlotte samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen. Hierdoor kunnen ook de lange wachtlijsten (in Westerlo 2 jaar) van deze woonorganisaties inkorten.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio