Bevolkingsbevraging over veiligheid

Bevolkingsbevraging over veiligheid

Foto: Politie Zuiderkempen

Westerlo - Vanaf midden maart ontvangen enkele inwoners in de gemeente Westerlo een vragenlijst in hun brievenbus over verschillende veiligheidsthema's. Via deze vragenlijst van de Veiligheidsmonitor word je als burger bevraagd over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

Wie deze enquête in zijn of haar brievenbus krijgt, is bepaald door een statistische steekproef. Houd je brievenbus vanaf half maart in het oog. Jouw medewerking is van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig online, via internet of via een vragenlijst op papier. Alles wordt volledig anoniem verwerkt. Dankzij deze informatie kan het veiligheidsbeleid in de gemeente verder uitgewerkt worden. De resultaten worden begin 2019 verwacht. Deze bevolkingsbevraging is een initiatief van de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Info : 014 53 96 00 - www.politiezuiderkempen.be

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio