Een nieuwe weg voor de politiezone Geel - Laakdal - Meerhout

Een nieuwe weg voor de politiezone Geel - Laakdal - Meerhout

Foto: Politie Meerhout

Meerhout - 2011 was een jaar met heel wat belangrijke externe en interne veranderingen voor de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout. Ondanks dit alles bleven de 141 medewerkers van de politiezone hard werken om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de inwoners.

Externe en interne veranderingen
De grote werken aan de Noord - Zuid verbinding en fly-over gingen van start wat uiteraard een grote impact had op de verkeerssituatie in de zone. De stad Geel kreeg een nieuwe fuifzaal in het centrum en de Markt werd helemaal heraangelegd en verkeersvrij gemaakt. De burgemeester van Meerhout, André Vangenechten, ging met pensioen en werd opgevolgd door Jos Engelen. De belangrijkste interne verandering was de aanstelling van de nieuwe korpschef, Dirk Van Aerschot. Ook werd de eerste steen van het veiligheidscentrum gelegd waar vanaf 2013 verschillende hulpdiensten samen gehuisvest zullen zijn.

Interventies en arrestaties
In totaal ontving men zo’n 17 000 meldingen (45 per dag), waarbij men 6 800 keer ter plaatse moest gaan. Dat waren meer dan achttien interventies per dag. De cellen boden een tijdelijk verblijf aan 206 mensen die betrokken waren bij een misdrijf. Nog eens 211 mensen verbleven in de cellen voor het verstoren van de openbare orde. Vaak was dit verblijf nodig om hun roes uit te slapen.

Verkeersveiligheid
Op vlak van verkeer heeft een goed actieplan er voor gezorgd dat de mobiliteitsproblemen door de voorbereidende werken voor de Noord-Zuid verbinding beperkt bleven. Er werd dagelijks een extra ploeg ingezet om toezicht te houden op het vlot verloop van het verkeer.
Ondanks de talrijke controles op snelheid, alcohol en gordeldracht waren er zes verkeersdoden te betreuren. Verder vielen er in het verkeer 28 zwaargewonden en 329 lichtgewonden.

Diefstallen en inbraken
207 woningen kregen inbrekers over de vloer. Dit is een stijging van dertien procent ten opzichte van het vorige jaar. Een positieve evolutie is dat er achttien procent meer meldingen over verdachte omstandigheden en personen waren.  Het aantal fietsdiefstallen daalde met veertien procent. Dit mooie resultaat heeft men hopelijk te danken aan de fietslabelacties waar de inwoners massaal naartoe kwamen om hun fiets te laten merken.

Overlastproblemen aanpakken
In totaal kregen 451 personen een GAS-pv (Gemeentelijke Administratieve Sanctie). Dit is een sterke stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. De GAS-pv’s werden uitgeschreven voor overtredingen die hinder of last veroorzaakten voor anderen zoals bijvoorbeeld het niet naleven van het sluitingsuur, wildplassen en loslopende dieren.
 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio