Wij hebben de ambitie om Westerlo mee te besturen !

Groen gaat voor vijf zitjes in gemeenteraad

v.l.n.r Inge Bastiaensen, Marc Van den Bruel, Jos Rens, Vincent Ropers, Groen-burgemeester van Mortsel Ingrid Pira en Maggie Van Kerckhoven. Foto: Leo Brouwers

Westerlo - Groen gaat heel ambitueus naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober toe. Gisteren maakten zij hun lijst bekend, met daarop twaalf nieuwe kandidaten in vergelijking met zes jaar geleden.

Lijsttrekker is gemeenteraadslid Marc Van den Bruel, lijstduwer is de van CD&V overgekomen Jos Van den Heuvel. Actrice Assunta Geens bekleedt de derde plaats. Met de slogan 'Eerlijk en anders' mikt men op vijf zitjes in de Westelse gemeenteraad, tegenover eentje in deze legislatuur. 'We moeten ambitieus zijn als willen dat de huidige CD&V-meerderheid gebroken wordt', vertelt Van den Bruel. 'Wij willen onze verantwoordelijkheid opnemen en de volgende zes jaar mee Westerlo besturen waarbij we rekening houden met de burger. Wij hebben vijf aandachtspunten : jongeren, ouderen, samenleven, natuur en milieu en mobiliteit.'

De vijf aandachtspunten even verder toegelicht :
Jongeren
- Een volwaardig jeugdcentrum als centrale plek voor jongeren, een vrijetijdscentrum, een informatie- en adviescentrale, een repetitielokaal voor muzikanten.
- Een voltijdse jongerenwerker die met vrijwilligers evenementen uitwerkt en de bruggenbouwer is tussen de Westelse jeugdverenigingen.
- Speelpleinwerking tijdens alle schoolvakanties voor volledige dagen.
- Een lokaal actieplan tegen kinderarmoede dat zorgt voor optimale kansen voor alle kinderen.
- Veilige ruimte : speelstraten en -bossen in alle deeldorpen. Kinderen hebben daar recht op.

Ouderen
- Talenten van actieve ouderen koppelen aan lokale behoeften als kwaliteitsvolle invulling van hun vrije tijd.
- Vereenzaming voorkomen met buurtgebonden acties waarblij blijven wonen in eigen omgeving voorop staat.
- Invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie als tegemoetkoming voor vrijwillige thuiszorg.
- Elk deeldorp zijn buurthuis.
- Toegankelijke openbare toiletten.

Samenleven
- De bibliotheek van Westerlo uitbouwen tot een volwaardige cultuur- en ontmoetingsruimte.
- Initiatieven van en tussen verenigingen aanmoedigen door een gemeentelijk fonds.
- Uitwisselingen in verband met cultuur, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs binnen en buiten de landsgrenzen stimuleren en ondersteunen.
- Een bindend stappenplan uitwerken om tegen 2015 de beloofde 0,7% van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking te realiseren.
- Het erfgoed beter beheren en toegankelijker maken. Hierbij samenwerken met buurgemeenten.

Milieu
- Het gemeentebestuur kiest zelf voor duurzame gebouwen en voor groene stroom en stimuleert dit efficiënt energiegebruik ook bij de Westelaren.
- Kansen geven aan projecten die lokaal groene stroom willen produceren.
- Een zuivere Nete voor de uitvoering van het Sigmaplan en proper water in de Wimp en de Goorloop.
- Ondersteuning van projecten voor meer biodiversiteit in samenwerking met de landbouw.
- Herbekijken van de tarieven voor het containerpark. Groenafval moet gratis kunnen geleverd worden.

Leefbare gemeente
- De fiets wordt de kampioen van de korte verplaatsingen.
- Veilige en vlotte doorstroming bevorderen en zo sluipverkeer overbodig maken.
- Westerlo beter bereikbaar maken met het openbaar vervoer. Rechtstreekse en regelmatige verbindingen met stations en stadscentra.
- Gezond en betaalbaar wonen voor jong en oud.
- Een vernieuwend sociaal huisvestingsbeleid.

De kandidaten
1. Marc Van den Bruel, Zoerle-Parwijs
2. Inge Bastiaensen, Heultje
3. Assunta Geens, Westerlo
4. Jos Rens, Westerlo
5. Maggie Van Kerckhoven, Westerlo
6. Denis Smets, Oosterwijk
7. Nele Willems, Westerlo
8. Jan Vervoort, Oevel
9. Lud De Coster, Heultje
10. Marc Naets, Voortkapel
11. Heidi Rombauts, Voortkapel
12. Kris Van Noten, Heultje
13. Chris Debruyne, Westerlo
14. Remi Heylen, Oosterwijk
15. Vincent Ropers, Westerlo
16. Lori Maes, Heultje
17. Melinda Geudens, Heultje
18. Wendy Smets, Oosterwijk
19. Peter Van de Velde, Zoerle-Parwijs
20. Diane Valgaeren, Zoerle-Parwijs
21. Herwig Daems, Westerlo
22. Chris Adriaens, Oevel
23. Fons Lievens, Westerlo
24. Huguette Alveracht, Tongerlo
25. Denis De Smedt, Tongerlo
26. Rita Moons, Oosterwijk
27. Jos Van den Heuvel, Zoerle-Parwijs

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio