Voorzitterswissel bij Groen Westerlo

Remi Heylen draagt de fakkel van voorzitter over aan Maggi Van Kerkhoven. Foto: Leo Brouwers

Westerlo - Vanaf januari is Maggie Van Kerkhoven de nieuwe voorzitter van Groen Westerlo. Ze volgt Remi Heylen op die jarenlang voorzitter en drijvende kracht was.

Remi Heylen legde in 1979 de eerste contacten met mensen van de groene beweging van het eerste uur. In 1982 ondernam hij een eerste poging om Agalev te starten in Westerlo, wat niet lukte. Er werd aansluiting gezocht bij Agalev Olen en met enkele ex-leden van de 'groene steenvreters' richtten zij het Westels Aktiekomitee Leefmilieu op. Zij werkten samen met Milieu Overleg Kempen. In 1986 ontstaat de eerste Agalevgroep Westerlo en twee jaar later nemen zij deel aan de verkiezingen met een halve lijst. Meteen behaalde de partij een eerste zetel. Remi was gemeenteraadslid van 1989 tot 2000. Even was hij ook provincieraadslid en sinds de invoering van het 'voorzitterschap' binnen Agalev/Groen was hij voorzitter van Westerlo.

Nieuwe voorzitter
Maggie Van Kerckhoven, vijfde kandidaat op de Groen-lijst voor de laatste verkiezingen van 14 oktober, woont al 18 jaar in Westerlo. Ze heeft 4 kinderen tussen 18 en 22 jaar en werkt deeltijds binnen de Bijzondere Jeugdzorg. 'Remi draagt een warme groep enthousiaste leden over en een partij die bulkt van ambitie', vertelt de nieuwe voorzitter. 'We hebben een knappe campagne neergezet en laten ons door de verkiezingsuitslag niet uit het lood slaan. Integendeel, de komende 6 jaar willen we de partij en haar ideeën in een veelvoud naar buiten brengen. Met haviksogen zullen we de nieuwe coalitie binnen het gemeentebestuur volgen. Zullen ze écht voor verandering zorgen? En zal die verandering duurzaam en niet duurder zijn?'

Naast Maggie Van Kerkhoven wordt Lud De Coster de nieuwe ondervoorzitter..

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio