Infoavond op dinsdag 5 februari in Asberghoeve

Groen wil info over ethisch bankieren tot bij Westelse burger brengen

Westerlo - Op dinsdag 5 februari om 20 uur organiseert Groen Westerlo een ontmoeting met Triodos, de duurzame bank. De Triodos Bank herinvesteert het spaargeld van haar klanten uitsluitend in projecten met een sociale, culturele of ecologische meerwaarde. Zo kunnen mensen sparen en tegelijkertijd hun steentje bijdragen door kredietverlening die ecologische en sociale verbetering brengt.

'De economische keuzes van vandaag stuiten op de grenzen van wat voor de aarde draagbaar en voor mensen verdraagbaar is', vertelt Maggie Van Kerckhoven. 'De hypotheekcrisis in de VS, veroorzaakte een financiële crisis van nooit geziene omvang, die op haar beurt de gehele wereldeconomie afkoelde. Het huidig economisch model creëert welvaart voor een elite, door uitbuiting van mensen en door roofbouw op de planeet. In de visie van de Groene New Deal moet dit radicaal anders: een gelijktijdige en krachtdadige aanpak van de klimaat-, sociale- en financieel-economische crisis, via massale investeringen in een ecologische economie. Dit creëert werk in de sectoren van de toekomst, zoals hernieuwbare energie en ecobouw.'

'Onze laatste verkiezingscampagne toont dat Groen en Groen kiezers steeds zoeken naar een verbetering van woon-en leefsituaties voor een zeer brede groep mensen. Zowel binnen in als buiten onze gemeentegrenzen. Door te kiezen voor ethisch bankieren, kunnen we als gewone burger mee impact hebben op waar en hoe ons spaargeld wordt ingezet in onze samenleving.'

Infoavond :  Dinsdag 5 februari om 20 uur in de vernieuwde Asberghoeve, het lokaal van de Sint Sebastiaansgilde van Westerlo op de Asberg in Westerlo.
 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio