GPS Melle is blij met de bijkomende windmolens

GPS Melle is blij met de bijkomende windmolens

Foto: windmolens in Melle

Melle - De Provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft op 24 april beslist dat er in Oost-Vlaanderen 68 nieuwe windmolens kunnen komen. 25 van deze windmolens worden verspreid over Eeklo en Maldegem en 43 langs de autosnelweg E40 tussen Aalter en Aalst. Op de bestaande site in Melle komen maximaal zeven nieuwe windmolens.

Uitsluitingszones

Rond elk windpark komt meteen ook een uitsluitingszone van vijf kilometer. Op die manier wil de Provincie rust en duidelijkheid brengen en garanties bieden dat er in de omgeving van een groot windpark geen nieuwe turbines meer komen.

Wat is het standpunt van GPS Melle?

De Provincie liet vooraf een studie maken, die op de gemeenteraad van april 2012 van de meeste partijen in Melle een negatief advies kreeg. GPS Melle maakte toen al duidelijk dat er in Melle wel nog plaats is voor enkele extra windmolens langs de E40.

 Lokale participatie als voorwaarde

GPS Melle stelde vorig jaar al dat de Mellenaars en de gemeente voordeel moeten hebben van bijkomende windmolens. De Provincie is dit standpunt hierin gevolgd en legt de projectontwikkelaars op om per windpark 20% van de windmolens open te stellen voor rechtstreekse participatie van burgers en gemeenten. Zo kan de lokale gemeenschap haar eigen windmolens bezitten en exploiteren.

'Voor GPS Melle mocht de verplichte participatiegraad nog hoger liggen, bijvoorbeeld op 50%, maar met de behaalde 20% zullen de inwoners en de gemeente ook al een mooi financieel voordeel kunnen doen', aldus GPS voorzitter Tijl De Witte. 'Indien sommigen in Melle niet als Don Quichot ten strijde waren getrokken tegen de bijkomende windmolens (die er sowieso zouden komen), dan hadden ze er misschien al gestaan.'

Inspraak

GPS Melle wil dat de inwoners actief betrokken worden bij het verdere proces en tijdig juiste en volledige informatie krijgen.

De Witte: 'Zo kunnen er betere antwoorden komen op aangereikte problemen, suggesties en alternatieven. Dit kan ervoor zorgen dat deze windmolens een breder maatschappelijk draagvlak hebben, waarbij rekening wordt gehouden met de noden en gevoeligheden in Melle. '

Meer informatie op de websites Oost-Vlaanderen Energielandschap en Provincie Oost-Vlaanderen.
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio