Open vld Melle vindt 7 extra windmolens niet verantwoord

Foto: Foto: Dirk Van Damme

Melle - De Provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft op 24 april 2013 beslist dat er in in Melle maximaal zeven extra windmolens worden geplaatst op de bestaande site. Op deze beslissing wordt met gemengde gevoelens gereageerd. Raadslid Lieven Volckaert verwoordde het standpunt van open vld Melle tijdens de gemeenteraad van 13 mei.

U kon hier al het standpunt lezen van burgemeester Dirk De Maeseneer en van GPS Melle.

Lieven Volckaert (open vld) verwoordde zijn tussenkomst als volgt:

'De locatie van de geplande windmolens in Melle is niet verantwoordbaar in die omgeving. Er is geen enkele draagkracht voor. Indien de gemeente dit niet kan tegenhouden, vragen wij dat er ten minste als compensatie geluidsschermen komen langs de E40 om zo de levenskwaliteit van de bewoners te vrijwaren.'

Open vld neemt dus hetzelfde standpunt in als de meerderheid wat de extra windmolens betreft. Men is zeker niet tegen het principe van windenergie, maar de keuze van de locatie is niet verantwoord. De site waar de windturbines zouden komen is het laatste gebied met landelijk karakter in Melle, deze open ruimte moet worden gevrijwaard.

Op de suggestie van raadslid Volckaert om geluidsschermen af te dwingen, antwoordde schepen Dirk Gistelinck (CD&V) dat dergeljike compensatie niet realiseerbaar is en dus zeker niet kan worden afgedwongen.

In Vlaanderen staan veel nieuwe windmolenparken op stapel. Vlaams Parlementslid Sonja Claes stelde voor om bij elk project de bevolking te laten participeren.

Gemeenteraadslid Volckaert stelde daarom de vraag waarom de gemeente Melle dan niet zou overgaan tot participatie, om met de opbrengst daarvan de windschermen te bekostigen.

Hierop repliceerde Gistelinck dat er nog dient te worden gewacht op de uitwerking van de particiaptievoorwaarden door de Provincie. 'Aangezien er momenteel geen budget is voorzien om te participeren in de extra windmolens, moet dus worden afgewacht wat de Vlaamse regering beslist', vulde burgemeester Dirk De Maeseneer aan.

Hierop antwoordde gemeenteraadslid Christine De Pus (open vld) dat het geen kwestie van budget, maar een kwestie van keuzes is.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio