De Rechtvaardige Rechters mogelijks toch in Melle verborgen?

© L. De Geest

© IF

© L. De Geest

1 / 3
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Bijna tachtig jaar na de diefstal van het zijpaneel van het Lam Gods, duiken er weer nieuwe hypotheses op over de vindplaats ervan. Het zou nu in het bezit zijn van een vooraanstaande Gentse familie. Lucien Raes uit Melle gelooft deze stelling niet, hij denkt dat het paneel mogelijks tóch nog verborgen zit in de spouwmuur van het monument ter ere van de Franse Vlootfuseliers te Melle.

Linda De Geest

Van 1971 tot 1995 was Lucien Raes schepen te Melle en onder meer op zijn initiatief werd in 1984 het monument van de Franse Vlootfuseliers geopend onder ruime publieke belangstelling. Men vond een diepe gleuf tot op de bodem van ongeveer 4 meter lang en 0,4 meter breed. Deze gleuf bleek echter leeg.

Spijtig genoeg heeft men toen niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om verder te zoeken in de spouwmuren van het monument, tussen het metselwerk en de arduinen buitengevels. Een gemiste kans? 'Vanaf de straat was het nochtans eenvoudiger om het paneel van de Rechtvaardige Rechters daarin te laten glijden', verklaart Raes.

'Een half jaar na de diefstal, biechtte Arsène Goedertier op zijn sterfbed op dat hij als enige wist waar het paneel van het Lam Gods was', zegt Lucien, 'het zou zich op een openbare plaats bevinden, waar het niet ongezien kan worden weggenomen. En aan die beschrijving voldoet het monument te Melle perfect: het staat op een openbare plaats, in het centrum van Melle langsheen de Brusselsesteenweg, en als je het wil openbreken kan dat zeker niet onopgemerkt gebeuren.'

Lucien vertelt verder: 'Volgens zijn echtgenote is Goedertier in de periode van de diefstal één keer later dan 1 uur 's nachts thuisgekomen, dus de kans bestaat dat hij die nacht gewacht heeft tot de straatlantaarns te Melle werden gedoofd en hij zou dan de kans hebben gehad om het gestolen paneel te verbergen in het monument dat toen in opbouw was.'

Lucien Raes overhandigt ons een kopie van het grondplan van het monument (foto 2). Ook Jan Olsen, conservator-archivaris van het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum te Melle is dezelfde mening toegedaan. Ook hij wijst al jaren tijdens de erfgoedwandelingen die hij door Melle begeleidt, op de mogelijkheid dat het paneel zich tussen de spouwmuren zou bevinden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus