Volgend bezoek op 12 augustus!

Aandacht voor fort 8

Hoboken - Zopas bracht de Cultuurraad Hoboken i.s.m. het district en de erfgoedvereniging Het GenOOtschap – stuwgroep voor cultuur een historische brochure uit over fort 8.

Het boekje is het werk van twee fortgidsen die na de herdenking van 150 jaar Brialmontforten een gidsenwerking hebben opgezet om het fort van Hoboken bekend te maken bij een ruim publiek. Eric Servais werkte 11 jaar op fort 4 te Mortsel en is historische gids in meerdere forten. Hij is ook natuurgids. Vera Caremans is historica van opleiding. Vooral de geschiedenis van Antwerpen en bij uitbreiding die van Hoboken krijgen haar aandacht. Na 18 jaar bij de Hobokense heemkundige kring actief te zijn geweest, ging ze met Het GenOOtschap een eigen koers varen. 'Een heemkundige kring is voor een groot deel bezig met collectievorming en –beheer', legt ze uit. 'Wij werken met dingen die je niet écht kunt verzamelen: monumenten, beelden, gebouwen, plekken en de verhalen daarover.'
'Toen in 2009 de 150ste verjaardag van de bouw van de Brialmontforten werd herdacht, was het enkele jaren geleden dat fort 8 vrij toegankelijk was geweest voor het publiek. De belangstelling voor de driedaagse activiteit was dan ook enorm', vertelt Eric. 'Het maakte meteen duidelijk dat een vaste gidsenwerking op het fort geen overbodige luxe zou zijn.'

Voor de 875ste verjaardag van Hoboken in 2010 besliste het district deel te nemen aan de fortengordel die jaarlijks georganiseerd wordt door de Provincie Antwerpen. Hoboken was voor die tweede editie een ‘startfort’. Het stralende weer maakte dat een massa volk afzakte naar de forten. Vera stond als gids alleen in Hoboken, want Eric moest in fort 4 te Mortsel aan de slag. 'We wensten elkaar succes per sms maar vonden de berichtjes pas nà afloop van het evenement. Je hebt immers vrijwel nergens ontvangst in het binnenfort,' zegt Eric, 'teveel zand en teveel stenen rond en boven je.'
Een dubbele A4-flyer was alle publiciteit die voor de fortengordel te Hoboken werd gedrukt. Hij bevatte foto’s en een korte tekst om het fort een beetje te situeren. Belangrijk was echter het telefoonnummer achteraan op de flyer. Die maakte dat de gidsenwerking bereikbaar werd.
Aanvankelijk konden rondleidingen enkel na afspraak. Daar is pas sinds de fortengordel van dit jaar verandering in gekomen. 'De huidige beheerders van het fort, de Scheld’apen, stelden een lokaal ter beschikking van de gidsenwerking, wat maakt dat wij wat gemakkelijker kunnen werken. Wij kunnen nu maandelijks een vaste rondleiding houden', verklaart Eric. 'Wij zeulen een kaft met plans en foto’s mee op de rondleiding, maar in het lokaal is dat allemaal nog eens te bekijken na de gidsbeurt. Mensen kunnen vragen stellen en er liggen brochures al dan niet gratis ter beschikking' - 'Sinds het begin van onze werking in 2009 hebben wij al honderden bezoekers rondgeleid., gaat Vera verder. 'Maar wij zijn niet de enige gidsen in het fort. Er zijn zeker nog twee andere gidsen of werkingen actief. Wat ons betreft mogen zij voor hun rondleidingen gebruik maken van het lokaal en het materiaal aan de muur. Wij vragen wel dat zij het nodige respect opbrengen voor het werk dat door ons werd gedaan', besluit Eric.

De brochure Aandacht voor fort 8 – Schakel in de Vesting Antwerpen is gedrukt op A5-formaat. Het boekje telt 24 blz. Het is een uitgave van de Cultuurraad Hoboken en is gratis verkrijgbaar bij de Gidsenwerking Fort 8 (Gé-èF 8) tijdens de maandelijkse rondleidingen.

Het volgende gegidst bezoek is gepland op 12 augustus.
U kan uw exemplaar van de brochure ook via mail reserveren.
Stuur een bericht naar fortgidsen@hobokencultuurt.be.
Vergeet zeker niet uw postadres te vermelden.
 

Volg de Gidsenwerking Fort 8 (Gé-èF 8) ook op Facebook.

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio