Sneppenbos is niet verlieslatend

Sneppenbos is niet verlieslatend

Het schepencollege bij de opening van het sportpark Sneppenbos in september Foto: LVG

Boechout - Burgemeester Koen T’Sijen (Pro) ontkent nadrukkelijk dat het nieuwe sport- en recreatiecentrum Sneppenbos verlieslatend zou zijn. “En het heeft ook niet meer gekost dan we op voorhand hebben gezegd.”

T’Sijen reageert daarmee op de kritiek die oppositiepartij N-VA tijdens de gemeenteraad formuleerde. “Het resultaat op kasbasis in 2017 is positief: plus 1.383.109 euro. En ook het exploitatiebudget is in 2017 positief: plus 44.568 euro. Sneppenbos is volgend jaar dus winstgevend en niet verlieslatend. Maar om een mogelijk negatief exploitatiebudget in 2018 te vermijden, gaan we wel bijsturen, ook al weten we dat we nog maar drie maanden bezig zijn en we in principe een jaar nodig hebben om een volledige balans op te maken."

"We gaan alle kosten screenen, zeker de personeelskosten en energiekosten. We gaan ook het gebruik van de infrastructuur door onze eigen diensten aan nultarief evalueren. En via sponsoring en commerciële evenementen zoeken we naar extra financiering. Maar zelfs met een negatief exploitatiebudget in 2018 en 2019 blijft het resultaat op kasbasis positief in beide jaren.”

Budgetcontrole

T’Sijen benadrukt ook dat het sportpark niet meer heeft gekost dan geraamd. “Uit de budgetcontrole, uitgevoerd door Belfius, blijkt dat het investeringsbudget perfect de realiteit benadert en dat er geen foute inschatting is gebeurd. De totale netto bouwkost bedraagt bij de budgetcontrole 9.123.199 euro. De raming van de ontwerper lag op 9.361.219,56 euro. Er komen nog extra investeringen in atletiekvoorzieningen (op vraag van de Vlaamse Atletiekliga) en in speelzones voor kinderen per leeftijd.”

T’Sijen ontkent ook dat er in de toekomst zal moeten geleend worden om lonen van personeel en leveranciers te betalen. “We hebben zelfs nog marge om de prijssubsidie te verhogen indien nodig.” Die prijssubsidie blijft 500.000 euro per jaar en dient om de tarieven voor het gebruik van de sportinfrastructuur door de verenigingen (niet voor particulieren of bedrijven) betaalbaar te houden.

“Deze middelen komen ten goede aan de verenigingen die komen sporten of die de polyvalente zaal gebruiken en ook aan alle gemeentelijke initiatieven. Het gaat om 3,5% van het gemeentelijk budget, absoluut realistisch in vergelijking met de investeringen in bijvoorbeeld openbare werken en verkeer.”

Ludwig Van Gelder

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio