Vijf lijsttrekkers antwoorden op veertien stellingen

Uiteenlopende meningen over fietspaden, luchtvervuiling en overdreven snelheid

Merelbeke - Moet er een tram rijden in Merelbeke? Betaalt u te veel belastingen? Worden uw meldingen en klachten au sérieux genomen? Zijn er wel voldoende sociale woningen in Merelbeke en heeft de gemeente voldoende geïnvesteerd in voet- en fietspaden? De vijf lijsttrekkers antwoorden op 14 stellingen, en de meningen lopen sterk uit elkaar.

Stelling 1: Er moet een tram rijden van en naar Gent

 • Eens: alle partijen
 • Oneens: geen enkele partij

Bertrand Vrijens (SP.A): "Daar moeten we alles aan doen. Nu is er geen rechtstreekse verbinding van Gent-Sint-Pieters naar Merelbeke-centrum. De tramverbinding naar het UZ kan via het Eilandje naar het Axxes-bedrijvenpark worden doorgetrokken.
Filip Thienpont (CD&V): "Je lost er de files niet mee op, maar het is een alternatief vervoersmiddel dat bijdraagt aan een betere mobiliteit."
Rik De Vis (N-VA): "Merelbeke-station moet een overstapzone worden, waar je kan wisselen tussen trein, tram, fiets of bus. De tramlijn naar Zwijnaarde zou kunnen worden doorgetrokken naar de oude tramstelplaats."
Stefaan Van Hecke (Groen): "Een tram haalt vele auto's uit het verkeer. De tram staat gepland in de planning van De Lijn, dus die zal ooit naar Merelbeke komen. Maar we moeten dat vervroegen."
Egbert Lachaert (Open VLD): "Ja, we willen een rechtstreekse verbinding naar Gent-Sint-Pieters. Langs Zwijnaardebrug zou een logisch traject zijn. We moeten bekijken of we kiezen voor eent tram of een trambus.

Stelling 2: Het centrum van Merelbeke moet autovrij worden gemaakt

 • Eens: geen enkele partij
 • Oneens: alle partijen

Egbert Lachaert (Open VLD): "Neen, dat is niet mogelijk want de belangrijkste verkeersader loopt door het centrum. Als er een verdeelweg zou komen, kan je eraan denken om het autoluw te maken. Maar met die verdeelweg is geen enkele overheid bezig."
Bertrand Vrijens (SP.A): "Het centrum kàn niet autovrij worden. We moeten bekijken of een verdeelweg rond Merelbeke het centrum kan ontlasten. Ik vrees dat die het probleem zal verplaatsen en financieel wordt dat niet evident voor de Vlaamse overheid."
Filip Thienpont (CD&V): "Geen enkele stad zal dat doen, dat is niet realistisch. We moeten gaan voor een tramverbinding en meer ruimte voor fietsers."
Rik De Vis (N-VA): "Neen. De Hundelgemsesteenweg moet een leefbare doorgangsweg zijn, zoals het al twintig jaar in het mobiliteitsplan staat. Een verdeelweg zal het centrum ontlasten."
Stefaan Van Hecke (Groen): "Neen, en een verdeelweg zal het probleem verplaatsen. Dan gaan er files zijn op de verdeelweg. Langs de Scheldevallei kan hij niet lopen want dat is natuurgebied."

Stelling 3: Merelbeke moet fusioneren met Melle en Oosterzele

 • Eens: N-VA
 • Oneens: Groen, Open VLD, SP.A
 • Eens noch oneens: CD&V

Stefaan Van Hecke (Groen): "Ik ben niet principieel tegen fusies en op termijn zullen ze nodig zijn, maar er wordt al te vaak gefusioneerd op basis van de politieke kleur van burgemeesters. De bevolking moet inspraak hebben, en het zal wellicht een fusie met Melle of Oosterzele zijn."
Egbert Lachaert (Open VLD): "Dat is absoluut geen must. Ik denk dat het voor Melle en Oosterzele eerder aangewezen is dan voor Merelbeke. Andere gemeentefusies evolueren naar gemeenten met 25.000 inwoners, en die heeft Merelbeke nu al."
Bertrand Vrijens (SP.A): "Ik ben niet voor fusies. Merelbeke heeft 25.000 inwoners en dat is de perfecte omvang. We moeten wel de samenwerking met de buurgemeenten uitbreiden, en een fusie mag niet gebeuren op basis van een politieke kleur.
Filip Thienpont (CD&V): "Dat is niet aan de orde. Als er verplichte fusies gaan komen, moeten we gesprekken voeren met andere gemeenten."
Rik De Vis (N-VA): "Ja, problemen als mobiliteit en klimaat stoppen niet aan de gemeentegrenzen. Wij willen de provincies afschaffen maar we zijn voor grotere gemeenten. Het zwembad, bijvoorbeeld, is niet rendabel voor Merelbeke maar andere gemeenten genieten wel van de service."

Stellling 4: Het nieuwe gemeenschapscentrum is een goede zaak voor Merelbeke

 • Eens: Groen, Open VLD, SP.A, CD&V
 • Oneens: N-VA

Rik De Vis (N-VA): Ik ben de vader van het cultureel centrum, maar alles heeft zijn houdbaarheidsdatum. Men zou de kerken beter gebruiken als socio-culturele plekken. In de kerk van Flora kan er vijfhonderd man, en in het nieuwe cultuurcentrum vierhonderd. In die zin is het achterhaald."
Stefaan Van Hecke (Groen): "Ja, het kan een zeer grote boost geven aan het culturele leven. Er moet een mooi aanbod zijn op maat van de Merelbeekse verenigingen."
Egbert Lachaert (Open VLD): "We hebben er lang twijfels over gehad, maar de laatste jaren steunen wij dit voluit. Het gemeenschapscentrum is afgeleefd en het nieuwe centrum zal leven brengen in een dode hoek van de gemeente."
Bertrand Vrijens (SP.A): "Kijk maar naar Oosterzele welke boost een cultureel centrum kan geven. Dit is goed voor de verenigingen, en er komen een tentoonstellingsruimte en een cultuurcafé."
Filip Thienpont (CD&V): "Het is een goede zaak voor het gemeenschapsleven, we hebben er twintig jaar naar uitgekeken. Kijk maar hoe goed het cultuurcentrum in Oosterzele draait."

Stelling 5: Merelbeke neemt te grote financiële risico's door zijn vele investeringen

 • Eens: N-VA, Groen
 • Oneens: CD&V, Open VLD, SP.A

Filip Thienpont (CD&V): "Neen, de investeringen kaderen perfect in de meerjarenplanning. We financieren met eigen middelen, reservefondsen en leningen. De dienstverlening wordt er beter op."
Rik De Vis (N-VA): "Ja, in de volgende bestuursperiode gaan de facturen van de vele bouwwerken betaald moeten worden. Het zijn goede projecten, maar ze volgen te kort op elkaar. Merelbeke heeft al een grote schuld, dit gaat problemen geven."
Stefaan Van Hecke (Groen): "Ja, men heeft enorm zwaar geïnvesteerd. De meerderheidspartijen zeggen dat het ingecalculeerd is, maar we moeten waakzaam zijn. We gaan al minder inkomsten hebben door de taxshift."
Egbert Lachaert (Open VLD): "Neen, we hebben 20 miljoen op onze rekening staan. En voor het woon-zorgcentrum en sommige sportinfrastructuur hebben we subsidies kunnen krijgen. Alles past tot op de euro nauwkeurig in de meerjarenplanning."
Bertrand Vrijens (SP.A): "Neen, we hebben bewezen dat het niet zo is. We hadden reservefondsen aangelegd en de schuldgraad is nog nooit zo laag geweest."

Stelling 6: De woonuitbreidingsgebieden in de buitengebieden mogen worden gebruikt om te verkavelen

 • Eens: geen enkele partij
 • Oneens: alle partijen

Bertrand Vrijens (SP.A): "We moeten verdichten in het verstedelijkte gebied, maar niet gaan verkavelen in de open ruimtes. In de buitengebieden is weinig dienstverlening en het zou mobiliteitsproblemen scheppen."
Filip Thienpont (CD&V): "We moeten de eigenheid van de dorpen benadrukken. In enkele dorpskernen moeten we die woonuitbreidingsgebieden gedeeltelijk of volledig herbestemmen."
Rik De Vis (N-VA): "Er moet een betonstop komen in de groene corridor, tussen Scheldevallei, Makegemse Bossen en Driesbeekvallei. Maar kleine inbreidingsprojecten gekoppeld aan sociale woningen zien we wel zitten."
Stefaan Van Hecke (Groen): "Wij willen alle woonuitbreidingsgebieden in de buitengebieden schrappen. Er kan in de dorpskernen nog gebouwd en verbouwd worden maar van de kouterlandschappen moet men afblijven."
Egbert Lachaert (Open VLD): "Neen, ik heb de beslissing van de meerderheid gesteund om een woonuitbreidingsproject in Lemberge te bouwen. Dat was uit collegialiteit, want persoonlijk was ik daar tegen. We moeten die gronden in de buitengebieden herbestemmen."

Stelling 7: Merelbeke heeft voldoende geïnvesteerd in (herstel van) voet- en fietspaden

 • Eens: CD&V
 • Oneens: N-VA, Groen
 • Eens noch oneens: SP.A, Open VLD

Egbert Lachaert (Open VLD): "Er is veel geïnvesteerd, maar de inwoners hebben heel veel opmerkingen en er is veel ontevredenheid. Er zou een burgerbudget moeten komen, zodat burgers mee beslissen welke voet- of fietspaden heraangelegd moeten worden."
Bertrand Vrijens (SP.A): "We hebben veel fietspaden aangelegd, maar we moeten dringend werk maken van het voetpadenplan. Dat is er, maar daar is de laatste jaren te weinig mee gedaan, we moeten een tandje bijsteken."
Filip Thienpont (CD&V): "Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in fietspaden. We hebben de voorbije tien jaar fietspaden op alle toegangswegen aangelegd. Wat kan je nog meer doen? We hebben het gekoppeld aan rioolsanering, dus het is een win-winsituatie voor iedereen."
Rik De Vis (N-VA): "Neen, er zijn wel goede fietspaden gekomen, maar er was geen globale visie. Over alternatieve fietsroutes van de deelgemeenten naar het centrum, bijvoorbeeld. Ook over de voetpaden was er duidelijk geen plan."
Stefaan Van Hecke (Groen): "Neen. Er zijn fietspaden aangelegd maar er is nog veel werk. De mensen hebben schrik om naar het centrum te fietsen. En er zijn heel veel klachten over schots en scheef liggende voetpaden."

Stelling 8: Kleine zelfstandigen worden voldoende ondersteund door de gemeente

 • Eens: Open VLD, SP.A, CD&V
 • Oneens: Groen, N-VA

Stefaan Van Hecke (Groen): "Neen, het kan veel beter. Binnen elke kern zou er een afgebakende zone moeten komen voor buurtwinkels. Wie in die zone investeert, moeten we ondersteunen. Zo krijg je één plaats waar men te voet kan winkelen."
Egbert Lachaert (Open VLD): "Ja, we hebben een zeer goed contact met de raad voor lokale economie. We willen de zelfstandigen die ook gezinsbelasting betalen, vrijstellen van forfaitaire belasting."
Bertrand Vrijens (SP.A): "Ja, we hebben een strategisch commercieel plan en we doen financieel wat we kunnen. Er moet wel een voltijdse ambtenaar voor lokale economie komen, en start-ups moeten in het begin vrijgesteld worden van belasting."
Filip Thienpont (CD&V): "Ja, we hebben een directe lijn met die mensen. We hebben een raad voor lokale economie en ze weten ons te vinden als ze iets nodig hebben. Ik hoor geen klachten."
Rik De Vis (N-VA): "Neen. Ik heb nog als schepen van Lokale Economie jonge starters drie jaar vrijgesteld van bedrijfsbelasting. Deze meerderheid schafte die af en nu zegt men dat men de belastingen wil verlagen."

Stelling 9: De Merelbekenaar betaalt te veel belastingen

 • Eens: Groen, Open VLD
 • Oneens: N-VA, SP.A
 • Eens noch oneens: CD&V

Rik De Vis (N-VA): "Neen. Als je ziet wat de gemeente nog allemaal gaat mogen afbetalen, gaan we al het geld kunnen gebruiken. We moeten zaaien naar de zak, maar er mag zeker geen belastingverhoging komen."
Stefaan Van Hecke (Groen): "Ja. Aan de top staan is leuk, maar niet als het over belastingen gaat. We willen de asociale forfaitaire belasting voor gezinnen en alleenstaanden afschaffen. Zelfstandigen die werken op hetzelfde adres moeten maar één keer belastingen betalen."
Egbert Lachaert (Open VLD): "Ja, we hebben de schuldgraad van 180 naar 125 procent doen zakken en er zijn jaar na jaar overschotten. We moeten dat geld durven terug te geven aan de Merelbekenaar."
Bertrand Vrijens (SP.A): "Neen. We zitten iets onder het Vlaamse gemiddelde en de Merelbekenaar krijgt er een serieuze dienstverlening voor terug. De gezinsbelasting afschaffen zal zeker haalbaar zijn."
Filip Thienpont (CD&V): "Er staat een faire dienstverlening tegenover, maar we moeten ze wel evalueren en sommige dingen bijsturen als dat budgettair mogelijk is. De belastingen zijn alleszins hoog genoeg."

Stelling 10: Merelbeke nam voldoende maatregelen rond overdreven snelheid en tonnagebeperking

 • Eens: N-VA
 • Oneens: Groen
 • Eens noch oneens: CD&V, Open VLD, SP.A

Filip Thienpont (CD&V): "We hebben voldoende geluisterd naar de noden maar de ingrepen die we deden, waren niet overal afdoend. We moeten ingrijpen in de infrastructuur en de pakkans vergroten. En de doortocht in Bottelare-dorp moet een nieuw concept krijgen."
Rik De Vis (N-VA): "Ja, er zijn lichtpunten geweest. Tonnagebeperking is een regionale bevoegdheid, dus dat kunnen we niet alleen doen."
Stefaan Van Hecke (Groen): "Neen. Er zijn enorm veel klachten over overdreven snelheid. Je kan die problemen niet anders oplossen dan op een repressieve manier, en de verkeerspolitie die instaat voor de controles, moet worden uitgebreid."
Egbert Lachaert (Open VLD): "We namen enorm veel maatregelen: bloembakken, verkeersremmers, zones 30. Maar er is ontevredenheid over bijvoorbeeld de bloembakken. Sommige mensen die eerst voorstander waren, willen ze nu weg."
Bertrand Vrijens (SP.A): "We hebben maatregelen genomen, zoals bloembakken plaatsen, maar de politie heeft te weinig gecontroleerd. Dat is de bevoegdheid van de burgemeester en hij mocht proactiever geweest zijn."

Stelling 11: Er moeten extra sociale woningen komen in Merelbeke

 • Eens: alle partijen
 • Oneens: geen enkele partij

Bertrand Vrijens (SP.A): "Ja. We zijn financieel van Vlaanderen afhankelijk om gronden aan te kopen, maar we moeten de sociale-woningmaatschappijen beter helpen om te kijken waar ze grond kunnen aankopen."
Filip Thienpont (CD&V): "Ja, we mogen deze doelgroep niet uit het oog verliezen. De wachtlijsten zijn lang en dat kan dus beter. We gaan de doelstelling die Vlaanderen oplegt, wel halen."
Rik De Vis (N-VA): "Ja, de wachtlijsten zijn lang. Bij elk woonproject moet er een aantal sociale woningen bij komen. Ik wil geen monotone sociale-woonwijken. Elke wijk moet daar zijn schouders onder zetten."
Stefaan Van Hecke (Groen): "Ja. In Merelbeke zijn er maar 2 procent sociale woningen, in Vlaanderen is dat 5 procent. Er moet dus een inhaaloperatie komen. Jongeren die afstuderen, verlaten Merelbeke omdat iets kopen of huren te duur is. En dat is jammer."
Egbert Lachaert (Open VLD): "Ja, we hebben een achterstand. We liggen onder het Vlaams gemiddelde, maar er komen nog enkele projecten aan."

Stelling 12: Meldingen en klachten die bij de gemeente binnenkomen, worden op een afdoende manier behandeld

 • Eens: geen enkele partij
 • Oneens: Open VLD, N-VA, Groen
 • Eens noch oneens: SP.A, CD&V

Egbert Lachaert (Open VLD): "Neen, dat kan beter. Veel meldingen krijgen geen adequaat antwoord binnen een redelijke termijn. Backoffice kan niet altijd volgen, dus daar is werk aan de winkel."
Bertrand Vrijens (SP.A): "Tachtig procent wordt goed opgevolgd, maar we moeten ervoor zorgen dat de inwoners sneller antwoord krijgen. We moeten een tandje bij steken."
Filip Thienpont (CD&V): "Klachten worden wel goed afgehandeld, maar niet alle klachten kan je oplossen. De afhandeling en de terugkoppeling naar de persoon die een melding doen, kunnen beter."
Rik De Vis (N-VA): "Neen. Men krijgt geen of maar een half antwoord, of het duurt weken eer men een antwoord krijgt. De burger mag eisen dat er vlot, adequaat en juist wordt gehandeld. Dit is een pijnpunt dat leeft bij de mensen."
Stefaan Van Hecke (Groen): "Neen, het aantal meldingen en klachten is fors gestegen en er worden er maar heel weinig opgelost. Wie iets meldt, hoort er nadien soms niets meer over. Dat frustreert de mensen."

Stelling 13: Merelbeke nam voldoende maatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken

 • Eens: Open VLD, SP.A, CD&V
 • Oneens: N-VA, Groen

Rik De Vis (N-VA): "Neen. Alle steden doen te weinig. Als we dit slagkrachtig willen aanpakken, gaan we het op regionaal niveau moeten doen. We moeten de Merelbekenaar helpen met het energiezuinig maken van oude woningen."
Stefaan Van Hecke (Groen): "Neen. Men denkt dat het werk gedaan is nu men een klimaatplan heeft voorgesteld. We moeten inzetten op renovatie van de oude woningen. Men heeft amper 50.000 euro geïnvesteerd en dat is veel te weinig."
Egbert Lachaert (Open VLD): "Ja, de plannen liggen klaar. We gaan oudere woningen moeten isoleren en op termijn zal er een lage-emissiezone moeten komen in heel Vlaanderen. Ook in Merelbeke gaan we tegen 2030 enkel auto's mogen toelaten die veel minder vervuilen."
Bertrand Vrijens (SP.A): "Ja. We hebben een klimaatplan en we zijn goed bezig. We investeren naast die 50.000 euro ook in andere domeinen, bijvoorbeeld in ledverlichting op straat."
Filip Thienpont (CD&V): "Ja, we moeten de plannen in de praktijk brengen."

Stelling 14: Mensen die het financieel moeilijker hebben, worden voldoende ondersteund

 • Eens: CD&V, Open VLD, SP.A
 • Oneens: N-VA
 • Eens noch oneens: Groen

Filip Thienpont (CD&V): "Ja, er zijn reglementen ter ondersteuning maar dat kan uitgebreid worden. Ook via het OCMW worden mensen voldoende ondersteund."
Rik De Vis (N-VA): "Dat kan beter. Er wordt te weinig armoede opgespoord. We moeten die mensen begeleiden om werk te vinden en Nederlandse taallessen geven aan mensen die uit het buitenland komen. We kunnen hen een onthaalfilm bezorgen, want sommige nieuwe inwoners komen niet naar het onthaalmoment op het gemeentehuis."
Stefaan Van Hecke (Groen): "Het is oké. Merelbeke doet wat het kan, maar de uitkeringen die van de federale overheid komen, zijn te laag."
Egbert Lachaert (Open VLD): "Ja, we hebben een Sociaal Huis waar andere gemeenten ons om benijden. Er komen zelfs burgers uit andere gemeenten omdat we zo'n breed netwerk hebben. Maar armoede blijft een uitdaging."
Bertrand Vrijens (SP.A): Ja. Het Sociaal Huis werkt zeer goed, en we hebben een sociale kruidenier en een reisbureau voor wie het moeilijk heeft. We hebben ook al 700 UitPassen verkocht aan mensen met een beperkt inkomen."

LEES OOK. De lijsttrekkers leggen zelf ook stellingen voor.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio