KWB-Vorst Meerlaar volgende zaterdag

Na 44 jaar definitief afscheid van de papierophaling

© lvl

© lvl

© lvl

© ludo vervloet

© ludo vervloet

© ludo vervloet

© ludo vervloet

© ludo vervloet

© ludo vervloet

1 / 9
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Anno 1970 is KWB-afdeling Klein-Vorst gestart met het ophalen van oud papier onder initiatief van Raymond Verrecht. Om de 3 à 4 maanden kwamen zij bij de mensen aan huis op de vooraf afgesproken dagen om gebruikt papier op te halen. Dat waren de mooie, goede tijden. Maar ...

lvl

"In het begin van 2008 werden we door onze vrienden van IOK echter verplicht om elke maand uit te rijden ... om hun kas wat meer te spijzen. Wij haalden toen en nu jaarlijks nog steeds 230 ton papier op", begint Jos Theys zijn verhaal.

"Onze allerlaatste ophaling zal plaatsvinden op sinterklaasdag, zaterdag 6 december. We beginnen eraan omstreeks 8 u. met een ontbijt in de het KWB-lokaal en vanaf 9u. komen we voor de laatste keer in actie en bij de mensen langs. Alsof het nooit anders geweest is."

"Regen, sneeuw, hitte en kou, we hebben het allemaal doorstaan. We werden er tegen bestand.In de jaren 1990 zijn we overgeschakeld op tweemaandelijkse ophalingen . Gemiddeld haalden we toen al 140 ton op per jaar", vertelt Jos verder.

"Voor elke ophaling waren we met 17 personen, soms meer, soms minder. Mensen die zich minstens 4 uur lang vrijwillig kwamen inzetten voor onze afdeling. Hiervoor danken wij uiteraard uitvoerig al deze helpers. Als we even tellen, komen we in die 44 jaar aan een totaal opgehaald gewicht van 5 000 ton of 5 miljoen kg papier. Dit komt neer op ongeveer 5 000 goed gevulde containers. Daar mogen we toch een beetje fier op zijn, of niet soms?"

Monopolie = stoppen

" En dan werden we schaakmat gezet", zegt Jos met een droeve ondertoon. "Omwille van het monopolie dat de nationale afvalmaatschappij in het nieuwe decennium toekomt, zijn we straks, eind 2014 verplicht om de 44 jaar durende ophalingen definitief stop te zetten. Hun regels en verplichtingen zijn niet meer haalbaar voor een vereniging als de onze die louter draait op vrijwilligers".

"We hebben onze kas altijd goed kunnen spekken met de inkomsten van het papier," stelt Jos met veel genoegen vast."Die gelden werden dankbaar gebruikt om vele activiteiten te bekostigen. Denk aan onze plezierige uitstapjes, onze sinterklaasronde en andere, veel leuke dingen die momenteel een beetje stikken in onze mixt emotions. Jullie beseffen dat nu wellicht beter dan wijzelf."

"Tot slot willen we nogmaals alle mensen bedanken die hun afvalpapier buiten gezet hebben op de dagen dat we langs kwamen en natuurlijk ook alle mensen die deze ophaalactiviteiten mee mogelijk gemaakt hebben. Verder hopen we dat jullie allemaal onze KWB-activiteiten op de een of andere manier blijven steunen. Onthoud vooral dat het KWB-bestuur van Vorst-Meerlaar jullie allemaal ontzettend dankbaar is!", besluit de voorzitter van KWB-Meerlaer, de andere naam voor Klein-Vorst, met een licht trillende stem. Je zou voor minder.

Mensen van Meerlaar, Klein-Vorst ... zet al je oud-papier zaterdag voor de laatste keer buiten. KWB zal het met een brede glimlach een laatste maal komen ophalen.

-ludo vervloet-

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio