zaterdag al verbeteringspoging

Containerpark van Meerhout-Zittaart moeilijk toegankelijk

Sinds de jaarwisseling kunnen inwoners van Laakdal spijtig genoeg niet meer terecht op het recyclagepark van Laakdal met betalende fracties. In het eerste lenteweekend van het jaar was het echter goed prijs op het containerpark te Zittaart. Het containerpark kon de drukte niet aan. Lange wachtrijen leidden tot lange wachttijden, eindeloze klachten en gefrustreerde bezoekers!

Milieuschepen Benny Smets(sp.a) heeft daarom onmiddellijk contact genomen met IOK en afvaldirecteur Paul Macken.

Benny doet het verhaal:

" IOK heeft onmiddellijk het bezoekersaantal van zaterdag opgevraagd. Daaruit bleek dat er zaterdag 40 % meer bezoekers op het containerpark aanwezig waren dan op een gewone zaterdag! Uiteraard was die drukte te wijten aan 't mooie weer waardoor vele inwoners van Laakdal, Meerhout en Winkelomheide, geprikt door de eerste lentekriebels, tegelijkertijd snoeihout en tuinafval kwamen aanleveren. "

" We hebben een goed overleg gehad waarin IOK 'Afvalbeheer' enkele concrete voorstellen heeft gedaan om de bereikbaarheid te verbeteren", gaat Benny verder. " Hieraan wordt een wekelijkse evaluatie gekoppeld. Omdat we vrezen dat een aantal kleine aanpassingen op korte termijn niet het verhoopte resultaat zullen opleveren, heeft IOK gekozen voor een grondige aanpassing van de circulatie op zaterdag."

7 tegelijk

" Die houdt in dat IOK vanaf heden de bezoekers met snoeihout en tuinafval elke zaterdag zal  afleiden naar de weegbrug aan de overslaghal, gelegen links van het bestaande containerpark. Hierdoor kunnen de IOK- parkwachters de bezoekers met snoeihout en tuinafval apart bedienen en meteen ook het aantal betalende bezoekers met de andere fracties drastisch verminderen op het bestaande containerpark. De bezoekers met andere betalende fracties kunnen daardoor meteen sneller het containerpark oprijden. Op de beschikbare ruimte kunnen tot 7 bezoekers tegelijkertijd het betalend gedeelte gebruiken. "

Benny: " Let op: deze werkwijze zal IOK enkel toepassen op zaterdag en zolang als nodig blijkt. De nodige extra signalisatie, containers en een extra personeelslid zullen vanaf nu op zaterdag aanwezig zijn. Maandag zullen we evalueren of deze maatregelen voldoende waren in afwachting van meer structurele maatregelen. Ik hoop in ieder geval dat meer personeel, signalisatie en een betere circulatie zal zorgen voor kortere wachttijden en een betere service!"

Zonevreemd

" Zoals reeds eerder gemeld, is de verhuis van het containerpark naar Zittaart te wijten aan de zonevreemdheid van het recyclagepark in Laakdal ", maakt Benny zijn verhaal af.

" Vele constructies waren in overtreding met de stedenbouwwet. Ook de Raad van State gaf geen toelating om het containerpark te exploiteren."

" Vooral door de procedureslag van een buur (aangelande in het jargon) moest de gemeente zich terugtrekken tot de oorspronkelijke grootte en zijn alle uitbreidingen vernietigd. Verder waren er negatieve adviezen om in Veerle uit te breiden. "

" Er werd in Laakdal nog uitgekeken naar locaties voor de bouw van een nieuw containerpark", verduidelijkt Benny nog eens. " De enige locatie waar het misschien zou kunnen, was op de Nikelaan aan de Langvoort. Langvoort is evenwel voor iedereen nog verder weg dan Zittaart. 

Daarom werd er een akkoord gemaakt met IOK om het containerpark van Zittaart intergemeentelijk te maken waar Laakdallers zowel de gratis als betalende fracties kunnen aanbrengen.

Verder werd nog eens onderstreept dat de Laakdallers  de gratis fracties kunnen blijven aanleveren in het containerpark van Veerle-Laakdal. "

- ludo vervloet -

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio