eindelijk komt er schot in de zaak!

Sloopvergunning voor de zagerij is een feit

Het dossier van de Laakdalse zagerij beheerst al jaren de grillige Laakdalse politieke agenda. Sinds Vlaams minister Bourgeois de gedeeltelijke declassering in 2010 bij ministerieel besluit goedkeurde, heeft het Laakdalse gemeentebestuur niet stil gezeten. Onmiddellijk werd er met de Vlaamse agentschappen van Inspectie en Onroerend Erfgoed in overleg gegaan.Dit werk heeft uiteindelijk geresulteerd in een sloopvergunning.

Sp.a Laakdal haalt opgelucht en fier adem: ‘Nu kunnen wij tenminste deze ruïne afbreken’, stelt Frank Sels, schepen van Ruimtelijke Ordening tevreden vast. ‘Bij elk onweer of storm viel er steeds een stukje meer van de ruïne naar beneden.. Het is dan ook een troosteloze en onveilige site.’
 

Jurgen Mensch (sp.a): ‘Ik ben opgegroeid vlakbij deze verloederde site en weet dan ook als geen ander dat deze bouwval een bruine vlek, een smet op het beeld is van Klein-Vorst. Nu kan er eindelijk aan de toekomst gebouwd worden!’
 

‘En daaromtrent zijn we er binnen de schoot van het schepencollege ook al mee bezig’ beaamt Frank Sels. ‘In samenspraak en overleg met de familie Beyens, de buurt en enkele geïnteresseerde partners willen we van de site (uiteraard na de sloop) werk maken van een landelijk woonproject. Na jaren van gerechtelijke procedures komt er dan uiteindelijk toch schot in de zaak!’

Frank Sels
Schepen van Ruimtelijke Ordening
0495 58 63 69
 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio