paleisrevolutie binnen N-VA-Laakdal

Lijsttrekker schepen Octaaf Janssens gedumpt door minderheid binnen N-VA

Octaaf Janssens was bijna een halve eeuw lang het boegbeeld van de Vlaamse beweging in Laakdal. Destijds debuteerde hij als VU-man bij uitstek. Later stapte hij over naar N-VA. In de huidige coalitie vormt hij team met CD&V. Door het grote succes van N-VA in gans Vlaanderen besloot hij met een eigen partij naar de verkiezingen van 14 september te trekken.

Oorspronkelijk ging NVA-Laakdal van start als een enthousiaste, homogene groep. Er leek geen vuiltje aan de lucht, de persberichten die rondgestuurd werden waren lovend. Maar niet alles bleek rozengeur en maneschijn.

Het eerste probleem stelde zich bij de vraag wie zich kandidaat wilde stellen als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen.
Twee kandidaten dienden zich aan : schepen Octaaf Janssens en Jeroen Helsen.

Er werd een geheime stemming gehouden. Octaaf Janssens behaalde een ruime meerderheid en werd als lijsttrekker verkozen.
Hierop dreigden Jeroen en Ludo Helsen èn voorzitter Leander Daems met ontslag.

Octaaf voelde zich ongemakkelijk, bracht enkele bestuursleden hiervan op de hoogte en stelde zichzelf dan maar voor als voor als lijstduwer.

De meerderheid van het bestuur ging uiteraard niet akkoord met deze gang van zaken en vond dat het resultaat van de democratische stemming moest gerespecteerd blijven.
Daarop volgde een vergadering waarbij Octaaf Janssens als lijsttrekker werd bevestigd.

Ondertussen werd Fons Verdonck opgenomen in het bestuur van NVA. Fons, op een zijspoor gezet binnen CD&V, wou een overstap naar Stem of N-VA. Het werd N-VA.

De nieuwkomer stelde evenwel meteen volgende eisen: "Octaaf Janssens mag niet langer voorafgaandelijk aan het schepencollege vergaderen met de coalitiepartners CD&V en SPa. Bovendien moet Octaaf één fractie vormen met mezelf , Robert en Vicky Mondelaers (beiden ex-Vlaams Belang)."

Octaaf kon hiermee akkoord gaan mits enkele voorwaarden:

1) Het naleven van het bestuursakkoord tot 31/12/2012.    2) Op zowel schepencollege als gemeenteraad loyaal blijven tegenover coalitiepartners CD&V en SP.a    3) Fons Verdonck dient plechtig te beloven geen mandaat op te nemen in de volgende legislatuur om alzo alle poorten open te houden voor de vorming van een coalitie na 14 oktober.   4) Ook dienen we een inhoudelijke campagne te voeren zonder aanvallen op andere partijen of personen.

Ondanks deze tegemoetkoming dreigde voorzitter Daems er toch mee de procedure te starten om Octaaf Janssens uit de partij te zetten.

Dit was de spreekwoordelijke druppel die bij een zestal bestuursleden de emmer deed overlopen. Deze ondemocratische gang van zaken konden zij onmogelijk aanvaarden en daarom dienden ze vorige zondag gezamenlijk ontslag in uit solidariteit met Octaaf.

"Iedereen in Laakdal is wijs genoeg om te weten wat Octaaf gedurende 46 jaar heeft betekend in onze gemeente en wat hij de laatste zes jaar als schepen van onderwijs, personeel en burgerlijke stand heeft verwezenlijkt," aldus Danielle Poel, de spreekbuis van de 6 ontslagnemende bestuursleden.                                                                                           Dat zijn Octaaf Janssens zelf - Danielle Poel - Erik Vande Kerkhof -Giovanni Flammini - Alex Wouters en Marina Oeyen.

Uiteraard regende het reacties allerhande bij deze gang van zaken. We drukken er eentje af :

Beste Mia en Octaaf,

Wij zijn met stomheid geslagen. We kunnen het niet vatten , zelfs niet geloven dat Octaaf zijn ontslag heeft aangeboden bij N-VA. Als er iemand met een duidelijk en consequent ( en zeker niet opportunistisch) N-VA- profiel is in Laakdal dan ben jij dat ongetwijfeld.

De voorbije weken schrokken wij van niet veel meer, maar dit tart alle verbeelding.
Te weten dat ik als bevoorrecht getuige steeds mocht ervaren hoe collegiaal en loyaal jij je opstelde en opstelt. Neen, onze ideeën waren niet steeds dezelfde, maar steeds heb ik je gekend als een grote mijnheer. Ook na het verdwijnen van het kartel bleef je trouw aan je gegeven woord in het schepencollege.

Wat er nu met jou en ook met Mia gebeurt raakt ons diep, vinden wij echt, al zijn we geen partijgenoten, oneerlijk en echt niet fair. Zes jaar zaten we naast mekaar in de raad , ook op een moment toen jij 'gedumpt ' werd: op geen enkel moment heb ik toen van jou verwijten gekregen over toegevingen aan de toenmalige coalitie. Jouw politieke ervaring en feeling hebben me veel geleerd. Je respecteerde de overtuiging van anderen, was zeer consequent en verre van populistisch( denk maar aan het onderwijsdossier toen ) Iedereen wist waarvoor je stond en nog staat en dat werd door heel velen gerespecteerd.

Ook als schepen ( wat was ik blij dat jij eindelijk na zo vele jaren het schepenambt kon opnemen) wist je je te profileren tot een krachtdadige persoonlijkheid. Je bekommernis voor de eenvoudige arbeider in gemeentedienst, het personeelsdossier,... was groot. Je was niet enkel krachtdadig, maar ook loyaal, je laat de zon voor anderen ook schijnen. Ik denk ook je inzet voor alle trouwlustigen die je aanpak wisten te waarderen.

Wat nu gebeurt moet jullie ongetwijfeld enorm diep raken, ik ken de ware achtergrond niet en hoef die ook niet te weten.
Wat ik wel weet en mocht ervaren is het feit dat N-VA ( en mogelijk Laakdal) een zeer genereus iemand verliest. Een grote mijnheer in het oprechte engagement steeds gesteund door Mia. Het moet dubbel pijnlijk zijn dat je net door je consequente en loyale houding nu wordt aan de kant geschoven. Jij verdient dit niet. Ik hoop alsnog dat jij politiek onderdak zult vinden, want zonder jou zal de gemeenteraad een stuk minder fijn menselijk zijn.

Met enorm veel respect en diepe genegenheid,

Hilde en Bert

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio