vraag en antwoord aan/van de minister

Laat Electrabel betalen voor de zonnepanelen

Maandag 2 juli heb ik een vraag gesteld aan mevrouw Freya Van den Bossche i.v.m. de betaling van de zonnepanelen. Haar antwoord kwam vroeger dan ik had verwacht. Zijn jullie het eens met de inhoud van mijn schrijven en haar antwoord erop?


Van: ludo vervloet [mailto:ludo.vervloet@telenet.be]

Verzonden: maandag 2 juli 2012 21:40
Aan: PEETERS, kabinet
CC: VAN DEN BOSSCHE, kabinet; BOURGEOIS, kabinet
 

Onderwerp: Laat Electrabel betalen voor de zonnepanelen

 

Aan mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie (SP.a)
Aan de heer Kris Peeters, Vlaams minister-president (CD&V)
Aan de heer Geert Bourgeois, Vlaams vice-minister-president (N-VA)

Geachte,

Het Hof van Beroep in Brussel heeft op 26 juni uitspraak gedaan in het zogenaamde 'zonnepanelenproces'. Uit het arrest blijkt dat de prijsverhoging die de distributienetbeheerders Eandis en Infrax vorig jaar doorvoerden onwettelijk is. Het Hof is zeer duidelijk: het doorrekenen van de fors gestegen subsidiekosten voor zonnepanelen aan de consument is niet op een wettelijke manier gebeurd. De prijsverhoging zal dus door het Hof vernietigd worden.

Wij vragen ondertussen met aandrang aan de Vlaamse regering om de wet definitief te veranderen, zodat nieuwe prijsverhogingen ook in de toekomst uitgesloten worden. Wij willen niet dat de kosten voor zonnepanelen doorgeschoven worden naar de gezinnen. Het is onaanvaardbaar dat gezinnen zonder zonnepanelen moeten meebetalen voor de grootschalige, industriële zonneparken van bedrijven en banken.

Laat Electrabel betalen voor de groene stroom, in plaats van de gezinnen!

Met de meeste hoogachting,
ludo vervloet

 

 

het antwoord ...

 

 

Geachte,

Ik heb uw mail over de doorrekening van de zonnepanelensubsidies in de stroomfactuur met veel aandacht gelezen.

Sinds ik minister van Energie ben, heb ik al veel stappen gezet om ervoor te zorgen dat de kost van groene stroom voor de gezinnen daalt. Zo heb ik begin vorig jaar de subsidies voor de grote industriële zonneparken fors ingeperkt, zo fors dat er sinds begin dit jaar geen nieuwe zonneparken meer zijn bijgekomen. Zonnepanelen op het dak van een gezin vind ik wél nog altijd een prima manier om mensen hun eigen energie te laten opwekken, en zo hun energiefactuur naar beneden te halen. Dat betekent niet dat we zulke installaties moeten oversubsidiëren. Daarom heb ik ook de subsidies voor particuliere installaties van zonnepanelen naar beneden gehaald.


Alle investeringen in energieproductie hebben een kost. Alleen door vandaag te investeren in hernieuwbare energie zijn we zeker dat we morgen onze eigen, betaalbare en milieuvriendelijke energie kunnen opwekken. Maar er zijn twee belangrijke voorwaarden.

Eén: die kost moet zo klein mogelijk gehouden worden. Net daarom heb ik de subsidies al een paar keer verlaagd.

Twee: de kost moet zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. En dat is net wat we doen met de recent aangekondigde hervorming van het groenestroombeleid. De subsidies voor zonnepanelen zullen voortaan worden gespreid over gezinnen én bedrijven, zodat ook die laatste groep meebetaalt. Voor grote bedrijven die voor veel jobs zorgen en voor wie de energiekost een groot concurrentienadeel betekent, zijn er vrijstellingen voorzien. Het kan immers niet de bedoeling zijn die ondernemingen uit Vlaanderen weg te jagen.


Tot slot merk ik nog op dat ik de netbeheerders heb gevraagd om mensen en bedrijven met zonnepanelen voortaan ook een netvergoeding te laten betalen. Iedereen die het elektriciteitsnet gebruikt, moet er opnieuw een stukje voor meebetalen.
Ik ben ervan overtuigd dat ik met de opgesomde hervormingen voor een veel rechtvaardiger systeem heb gezorgd. We blijven investeren in groene stroom, wat onze enige garantie is op betaalbare energie in de toekomst, en we verdelen de kost op een veel eerlijkere manier over gezinnen en bedrijven.

Ik hoop dat ik u met deze informatie van dienst ben geweest.

Met vriendelijke groet,

Freya Van den Bossche

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio