sterk geloof in dit project

Rik Peys trekt mee de lijst STEM!

Rik Peys (° 1956) is een vertrouwd gezicht in Laakdal. U kent hem zeker als schepen van cultuur en ruimtelijke ordening (2000-2006) en als eerste schepen met de bevoegdheden financiën, cultuur en toerisme… (2007-2010). Cultuur was zijn stokpaardje. Rik zorgde voor een heropbloei van de cultuurdienst , denk maar aan de Taptoe, Vorst 1125, Kris Kras door Veerle, EindertFejest en nog zoveel meer.

Door zijn teleurstelling in de huidige meerderheid besloot Rik begin 2010 te kiezen voor zijn gezin en zijn privé job, maar hij bleef tot op vandaag wel een actief en gemotiveerd gemeenteraadslid.
 

Rik, gehuwd met Nellie Engelen, is de vader en schoonvader van Dieter-Ellen, Hannelore-Nathalie en Babette-Jordi. De inwoners van Laakdal kennen Rik en Nellie ook als de oprichters van Boekhandel De Kruimel in Klein-Vorst.

Het leven heeft Rik en Nellie niet gespaard van tegenslagen. Hierdoor weten zij beter dan wie ook waar het in het leven om gaat. Rik zal altijd blijven opkomen voor de belangen van de gemeenschap en van de burger. 
 

Stem! respecteert het engagement van Rik en zet hem naast lijsttrekker Freddy Jans op plaats14 (tweede kolom bovenaan).

- Rik, vertel eens waarom jij, na een politiek leven bij CD&V, nu kiest voor STEM!

Rik : “Omdat ik heel sterk geloof in dit project. De kwaliteit van de bestuursleden, de gedrevenheid om het goed, zelfs beter te doen is zeer overtuigend. Vanuit verschillende levensvisies willen we allemaal hetzelfde bereiken: een goed en fatsoenlijk bestuur”.

In de periode 2000-2006 heeft Rik samen met o.m. Patrik Vankrunkelsven en Freddy Jans de gemeente goed bestuurd. Er waren meningsverschillen en zelfs straffe discussies, maar het eindresultaat was zonder meer voortreffelijk. Eens een besluit genomen, was iedereen bereid dit te aanvaarden. De beslissing werd dan ook altijd consequent en volgens de gemaakte afspraken uitgevoerd.
 

Rik : “Wat volgt mag ik ook verwachten van STEM!:
• een regenboogplatform van mensen die het goed voor hebben met onze gemeente, waar ook mijn visie en overtuiging voldoende ruimte krijgt
• een ploeg die de democratische regels respecteert altijd en overal
• een bestuursgroep die het belang van de gemeenschap hoger inschat dat het individueel belang
Ik wil mijn kennis en ervaring, maar vooral ook mijn enthousiasme ter beschikking stellen van onze gemeente. Ik ben alleszins bereid om mijn verantwoordelijkheid op te nemen en hier keihard aan te werken.”

Stem!

- ludo v -

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio