'eerste burger' van Rome

De maand van keizer Augustus

De maand van keizer Augustus

Keizer Augustus: de eerste princeps van het Imperium Romanum Foto: ludo vervloet

Laakdal - Augustus is de achtste maand van het jaar, de laatste volle zomermaand. In een schrikkeljaar begint augustus op dezelfde dag van de week als februari. Dit jaar op een woensdag dus. Augustus is op het noordelijk halfrond de oogstmaand. Het woord oogst is zelfs van augustus afgeleid. 15 augustus is bij ons een officiële feestdag (Maria-Tenhemelopneming) en wordt ook Halfoogst genoemd. Augustus kreeg zijn naam van de Romeinde keizer Augustus.

De mensen onder ons die ooit Latijn studeerden, herinneren zich wel de strijd om het keizerschap van Rome. Maar hoe zat dat ook alweer met Augustus en Co? Even opfrissen.

Na de moord op Julius Caesar dachten de moordenaars dat zij de steun van heel Rome zouden krijgen. Dat liep enigszins anders. Alleen de senaat wou hen erkennen en het volk bleef bang voor een nieuwe burgeroorlog. Daarom moest er een opvolger komen. Antonius, de onderbevelhebber van Julius, wou de macht, maar de adoptiezoon van Julius, Octavianus, kreeg per erfenis het hele bezit van Julius.

Er kwam een burgeroorlog van waarin de senaat Octavianus steunde. Met een gezamenlijk leger van de senaat en Octavianus versloegen ze Antonius en verjoegen hem naar Gallië waar hij onderdook bij een oude vriend van hem: Lepidus. Even verliep het rustig in Rome maar een nieuw probleem diende zich aan. De senaat liet Octavianus zakken en gaf Brutus, een van de moordenaars van Julius (tu quoque, fili mi - jij ook mijn zoon) de macht over het Romeinse leger.

Octavianus pikte dat niet en besloot een tweede driemanschap op de been te brengen, samen met zijn ex-vijanden Lepidus en Antonius. Samen grepen zij de macht en lieten bijna al hun vijanden vermoorden, waaronder wel 300 senatoren en 2000 anderen!
Het 'Imperium Romanum' of 'Romeinse Rijk' werd verdeeld tussen de drie machthebbers. Lepidus kreeg Afrika, hij zou verder geen rol meer spelen in de burgeroorlog. Antonius kreeg de westelijke provincies en Octavianus de niet onaardige rest.. Als teken van bondgenootschap liet Octavianus zijn dochter Octavia zelfs huwen met Antonius.

Cleopatra

Toen Antonius zeker ogenblik in het oosten rondtoerde en een keertje in Egypte verzeilde, bezweek hij voor de charmes van Cleopatra. Octavianus vond dit er zwaar over. Hij had zijn dochter laten huwen met Antonius en nu dumpte die onverlaat haar voor een niet-Romeinse prinses. Octavianus vertelde dit aan het volk van Rome en dat was, net als hijzelf, wit van woede. Wat een verrader!

Octavianus zou die toestand echter wel even gaan oplossen. Hij trok met de Romeinse vloot op tegen Antonius. Die begreep snel dat hij niet echt geliefd meer was en samen met Cleopatra scharrelde ook hij een vloot bij elkaar. Bij Actium vond de zeeslag plaats tussen de twee voormalige bondgenoten. Octavianus won en Antonius kwam door een vergissing aan zijn einde. Hij dacht dat Cleopatra dood was, wat helemaal niet zo was!

Cleopatra
probeerde na de dood van Antonius tevergeefs Octavianus te verleiden zoals ze eerder al had gedaan met Julius en Antonius maar Octavianus bleef nuchter. Hij lijfde Egypte in bij het Romeinse rijk en stelde overal orde op zaken.

Princeps of eerste burger

Octavianus veranderde zijn naam in Augustus, wat de verhevene betekent. Ook veranderde hij het staatssysteem zodat hijzelf meer macht kreeg. Maar hij wou geen koning zijn. Hij noemde zichzelf een "princeps" of de eerste burger van het Imperium Romanum.

Ook liet hij voor Romeinse burgers veel wijzigingen doorvoeren, als daar waren:
• Nieuwe en renovaties van gebouwen in Rome, zoals het afmaken van het forum voor Julius en het paleis van Augustus
• Nieuwe dichters en schrijvers die zijn heroïsche daden konden vastleggen voor het nageslacht. Onder hen Vergilius, Aeneis en Livius
• Vernieuwen van de grenzen. Augustus wou zoveel mogelijk natuurlijk grenzen hebben met rivieren of woestijnen.
• Het gebied tussen de Alpen en de Donau werd met veel moeite veroverd. De Donau werd een natuurlijke grens.
• De veroveringstocht tussen de Rijn en de Elbe verliep nog minder vlot. De Elbe werd gehaald maar de Romeinse generaal Varus werd verschrikkelijk verslagen. Augustus liet zijn leger terugtrekken naar de Rijn.
• Het versterken van de grenzen. Augustus liet overal forten bouwen om ervoor te zorgen dat indringers, o.a. de Germanen, moeilijker het rijk konden binnendringen.
 

Ook op sociaal-economisch en andere gebieden voerde Augustus tijdens zijn regering hervormingen door. Zijn heerschappij zorgde voor een langdurige tijd van interne vrede, die wij kennen als de Pax Augusta (vrede van Augustus).
 

Keizer 'princeps' Augustus werd in Rome geboren op 23 sep in 63 voor Christus en overleed in Nola op 19 aug in 14 na Christus.
 

Of Augustus die nieuwe Heiland van de Joden ooit heeft gekend is weinig waarschijnlijk. Zelfs van die volkstelling in Betlehem is niets teruggevonden. Geschiedenis werd vaker aangepast aan de plaatselijke noden en wensen.

 

-ludo vervloet-

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio