Landbouwschade melden tot 28 augustus

Halen - 28 augustus is de uiterste datum dat Halense landbouwers een dossier kunnen indienen voor een vergoeding van de schade die ze hebben geleden door de aanhoudende droogte in het voorjaar. Als de droogte als ramp wordt erkend, wordt hen een schadevergoeding uitgekeerd.

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege startte op 18 juli de procedure om de droogte voor de periode april, mei en juni te erkennen als landbouwramp. De Vlaamse regering kan de droogte pas definitief als landbouwramp erkennen als aan alle criteria is voldaan.

Landbouwers met een activiteit in Halen die schade aan die teelten hebben geleden moeten zelf het initiatief nemen om het stadsbestuur van Halen te contacteren. Zij moeten voor 28/08/2017 het gepaste formulier ingevuld terug te bezorgen aan de milieudienst van de stad of per mail aan Zjef Vaes van de milieudienst van de stad op het mailadres zjef.vaes@halen.be.
De stad kan op haar beurt een schattingscommissie op pad sturen voor een voorlopige schadevaststelling. Een eerste schadevaststelling is nodig om het oorzakelijk verband vast te stellen tussen het weersverschijnsel en de schade. De tweede schadevaststelling gebeurt net voor de oogst om de definitieve schade vast te stellen.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio