Inbeslagname kansspeltoestellen

Scherpenheuvel-Zichem / Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) gaat intensiever controleren op het correcte gebruik van speelautomaten. Vorige vrijdag kregen medewerkers van de politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) een toelichting bij de regelgeving terzake. Die werd gevolgd door controles op het terrein.

 

De bijzondere wetgevingen waarvan verwacht kan worden dat de lokale politie een bijdrage levert aan de handhaving ervan zijn talrijk en complex. Op geregelde tijdstippen probeert de politie van de zone Demerdal DSZ  (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) zich in één van die materies te verdiepen. De voorbije jaren werd de politie regelmatig geconfronteerd met misdrijven die gepleegd werden door mensen die extra middelen nodig hebben voor één of andere verslaving. Tot deze groep behoren niet enkel de alcohol- en drugsverslaafden.

 De verbindingsofficier van de Federale Gerechtelijke Politie bij de Kansspelcommissie gaf vrijdag in de voormiddag een initiatie in de regelgeving met betrekking tot de kansspelen, Nadat onze medewerkers voldoende kennis hadden verworven werd er in de namiddag een effectieve controle uitgevoerd in een aantal horecazaken en dagbladhandels te Diest en Scherpenheuvel-Zichem.

 Dit leidde in eerste instantie tot het besef dat de regelgeving voor leken niet altijd even gemakkelijk te interpreteren is, maar dat de leveranciers van deze toestellen wel in de mogelijkheid waren om met de deskundigen van de kansspelcommissie in discussie te gaan tot en met vermelding van de betreffende artikels uit de wetgeving.

Uiteindelijk werden een aantal toestellen in beslag genomen en werd een aantal administratieve en strafrechtelijke inbreuken vastgesteld die het voorwerp zullen uitmaken van een proces-verbaal. Dergelijke controles zullen nog gebeuren in Diest en Scherpenheuvel-Zichem. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio