Gemeente versterkt team met 2 preventiewerkers

Beveren-Waas - Beveren hecht veel belang aan preventie om samenlevingsproblemen en noodsituaties te voorkomen. Om het beleid op dit vlak gestalte te geven, werden onlangs twee nieuwe preventiewerkers aangeworven. Marijke Van Landeghem is lokale preventiewerker alcohol en andere drugs en preventiewerker in het kader van het project Bruisende Buurt. Charlotte Van Cleemput is aangesteld als burgerpreventionist bij de brandweer.

 Een eerste speerpunt in het gemeentelijk preventiebeleid richt zich naar de burger. In het kader van dit preventiebeleid wil de gemeente Beveren vooral inzetten alcohol en andere drugs, maar ook op verwante thema’s zoals gokken en gamen. Het beleid moet resulteren in sensibiliserings- en preventieacties. Belangrijk is ook de samenwerking met verenigingen, scholen, bedrijven en andere partners o.a. via het Lokaal Overleg Drugs. Via Drugpunt Waas participeert de gemeente Beveren in eerstelijnsinterventie voor de regio. Het is de bedoeling dit op termijn ook lokaal uit te bouwen.
Om dit alles te realiseren werd Marijke Van Landeghem aangetrokken. Zij is toegevoegd aan de dienst sociale zaken, en is lokale preventiewerker alcohol en andere drugs Daarnaast heeft Marijke ook een opdracht meegekregen inzake het versterken van de sociale cohesie in (probleem)buurten en het aanpakken van de leefbaarheidsproblemen in bepaalde wijken.

Ook inzake brandveiligheid trekt de gemeente Beveren voluit de kaart van preventie en sensibilisering. Praktisch wordt dit o.m. gerealiseerd door het bestuderen van grondplannen van nieuwe gebouwen. Ze worden getoetst aan de reglementeringen die van toepassing zijn en er wordt een advies opgesteld.
Naast het beoordelen van nieuwe gebouwen wordt er ook gewerkt aan het verbeteren van de bestaande of tijdelijke inrichtingen waar veel of risicovolle personen samenkomen. Vorig jaar werd er een rondgang gedaan bij de jeugdlokalen, dit jaar zijn de horecazaken aan de beurt.

Om dit preventiebeleid gestalte te kunnen geven werd Charlotte Van Cleemput aangeworven als burgerpreventionist bij de brandweer.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio