N-VA en Schepen Van de Steene reageren op discussie wandelpad

"Verharding in Den Dotter verwijderen lost niets op"

Haaltert - Dany Van de Steene (Open en Liberaal) vindt de aanval op zijn beslissingen omtrent het wandel- en fietspad in Den Dotter niet terecht. Hij verdedigt de beslissing, ook tegenover het persbericht dat N-VA woensdag de wereld instuurde.

(Onderaan dit artikel geven we de originele persmededelingen van N-VA en Van de Steene integraal weer)

De N-VA van Haaltert komt in een persmededeling terug op de beslissing om het wandelpad in Den Dotter weer weg te nemen. "De gemeenteraad keurde eerder een wandelpad goed over een breedte van 1,3 meter afgewerkt met kalksteen. De schepen ging echter volledig tegen een gemeenteraadsbeslissing in en liet een pad aanleggen van 3 meter met het verkeerde materiaal," aldus N-VA in een persmededeling.

Dany Van de Steene (Open en Liberaal) gaat echter in het verweer. "Persoonlijk voel ik me enorm gekwetst doordat iedereen vorige maandag gestemd heeft om de porfierstenen opnieuw eruit te halen. Nochtans hadden we enkele uren voor de gemeenteraad een vergadering ter plaatse met het Vlaams Agentschap Natuur en Bos die ons erop wees dat we als gemeente de juiste keuze hadden gemaakt met porfier. De huidige verharding van het pad is reeds drie meter, dat is de officiële breedte. Het pad was in bijzonder slechte staat. Dolomiet zou daar echt geen goed keuze zijn geweest, omdat dit te snel afbreekt, wegspoelt tijdens regenbuien en veel herstellingen vergt. Het Agentschap Natuur en Bos was daarom ook akkoord met porfiersteenslag, zodat de bodem en vegetatie niet wijzigen door de werken. Daarom moeten kalkhoudende materialen verdwijnen uit VEN-gebied. De heraanleg zou ook betekenen dat er de volgende twintig jaar geen werken meer nodig zijn. de afspraak is ook gemaakt dat er paaltjes of tractorsluizen worden voorzien zodat er geen doorgaand (gemotoriseerd) verkeer mogelijk is."

"Door de keuze van porfier 0/32 als onderlaag zullen er in de toekomst geen plassen meer ontstaan, omdat het water gedraineerd wordt. Er dient nog een afwerkingslaag aangebracht te worden van porfierzand 0/6 en vervolgens gewalst, zodat het een mooi begaanbaar pad wordt, zoals er momenteel in Erpe-Mere al ligt en waar iedereen over tevreden is."

"Wanneer de gemeente bij de beslissing blijft, stelt de vraag zich wat de oorspronkelijke staat' was. Nadien zullen er opnieuw klachten komen over de plassen en dient sowieso een nieuwe verharding aangebracht te worden. Het Agentschap Natuur en Bos ziet geen probleem in een regularisatie van de aanleg."

 

---------

N-VA Haaltert

Volledige gemeenteraad Haaltert stuurt schepen van openbare werken wandelen

 

Op de gemeenteraad van 28 mei werd de schepen van openbare werken Dany Vandesteene gevraagd om uitleg te geven bij de werken die onlangs gebeurden voor de aanleg van een wandelpad in natuurgebied Den Dotter.

De voltallige N-va en Sp.a fractie, raadsleden, schepenen en burgemeester waren één voor één verwonderd en verbolgen over de werken die daar gebeurden.

De gemeenteraad keurde eerder een wandelpad goed over een breedte van 1.3 meter afgewerkt met kalksteen.

De schepen ging echter volledig tegen een gemeenteraadsbeslissing in en liet een pad aanleggen van 3 meter met het verkeerde materiaal.

Gisteren kwam het punt, na een mondelinge vraag, tot stemming om dit wandelpad in een zeer waardevol natuurgebied te herstellen en aan te leggen conform de eerder genomen gemeenteraadsbeslissing.

Alle gemeenteraadsleden, behalve de schepen zelf, keurden dit punt goed.

De herstellingswerken kunnen pas na 1 augustus aanvangen, dit om de schoontijd (dit is de periode waarin er niet mag gewerkt worden in een natuurgebied omwille van de broedperiode van vogels, kleine zoogdieren en de bloeiperiode van kwetsbare vegetatie) niet te verstoren.

 

 

Schepen Dany Van de Steene

Ik wil ook via deze weg mijn ontgoocheling en mijn ongeloof mededelen betreft het pad in Den Dotter.

Persoonlijk voel ik me enorm gekwetst doordat iedereen vorige maandag voor gestemd heeft om de porfierstenen opnieuw eruit te halen. Desalniettemin dat we enkele uren voor de gemeenteraad een vergadering hebben gehad ter plaatse met agentschap natuur en bos die ons erop wees dat we als gemeente de juiste keuze hadden gemaakt met porfier 0/32 ipv dolomiet. Alle kalkhoudende materialen moeten geweerd worden in VEN gebieden aangezien dit de vegetatie kan beïnvloeden. Het agentschap dringt er wel op aan om maatregelen te treffen om doorgaand gemotoriseerd verkeer te verhinderen en om de breedte van 3m te respecteren. Op sommige plaatsen varieert dit van 2,6m tot 3,4m.

 

Vele gemeenteraadsleden hebben zelfs nog niet de moeite gedaan om de situatie van dichtbij te gaan bekijken. Ze hebben enkel negatieve info ingewonnen van de kranten en hun collega’s.

Natuurpunt Haaltert waarvan de voorzitter tevens de echtgenoot is van Phaedra Van Keymolen doet er alles aan om de toegang tot dit natuurgebied te verhinderen aangezien ze alles in oorspronkelijke staat willen herstellen. Dit wil zeggen met putten en plassen waardoor een doorgang onmogelijk gemaakt wordt.

Natuurpunt heeft dus CD&V voor zijn kar kunnen spannen en de andere partijen zijn hier blindelings ingelopen. 

Het agentschap dringt er zelf op aan om een mooi begaanbaar pad te voorzien zodanig iedereen op het pad blijft en zo niet kunstmatig het pad vergroot om rond de plassen te kunnen lopen waar het mogelijk is. Een voorbeeld hiervan kan je terugvinden aan de doorsteek met Landries daar is het pad zeker 5m breed en staan bijna continu plassen.

Door de keuze van de porfier 0/32 als onderlaag zullen er in de toekomst geen plassen meer kunnen gevormd worden maar zal het water links en rechts gedraineerd worden  van de baan.

Dat het momenteel niet aangenaam fietsen of wandelen is op het pad moeten we niet onder stoelen of banken steken maar ik wil het nogmaals duidelijk stellen dat dit nog niet afgewerkt is. Er dient nog een afwerkingslaag aangebracht te worden van porfierzand 0/6 en vervolgens gewalst zodanig dit een mooi berijdbaar en begaanbaar pad wordt zoals er momenteel een 7 km al is in onze naburige gemeente Erpe-Mere waar iedereen bovendien heel tevreden van is.

De aannemer Green Road heeft hiervoor nog maximaal 2 dagen voor nodig. Maar einde maart was de toegang tot het pad zo slecht door het natte weer dat hun dat verhinderd heeft om dit af te werken rekeninghoudend met de start van het broedseizoen.

Als de gemeente bij zijn beslissing blijft, zullen de porfierstenen verwijderd dienen te worden en alles in zijn oorspronkelijke staat brengen. De discussie zal hier niet stoppen want wie zal bepalen wat de originele staat was.

Weet wel dat de huidige bestaande ondergrond reeds bestaat uit porfier 0/32 dit kan u zien bij de nog niet behandelde delen van het pad dus dit maakt de stelling van de gemeenteraad nog meer onbegrijpbaar. Als de klachten opnieuw zullen aanwakkeren zoals voor de start van de werken, zal de gemeente niets anders kunnen dan toch een nieuwe duurzame verharding voorzien en dit kan enkel met de porfiersteen die er nu ligt.

 

Het feit dat deze werken uitgevoerd werden zonder een vergunning is inderdaad een fout die begaan is. We kunnen ook onze diensten dit niet kwalijk nemen want deze staan continu onder druk zeker met de aankomende verkiezingen integendeel zij zijn enorm gemotiveerd om vele projecten snel te verwezenlijken en kunnen hierdoor soms iets te snel zijn.

We hebben dit ook besproken met agentschap natuur en bos en zij zien hier geen probleem in om dit achteraf te regulariseren omdat we het juiste materiaal en visie gebruikt hebben.

 

Ik hoop dat de gemeenteraad met deze juiste info tot inzicht komt dat dit wel de juiste keuze was.

 

Met vriendelijke groeten,

Dany Van den Steene

Schepen openbare werken Haaltert

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio