Na overleg met Natuurpunt, ANB en gemeenteraad in september

Illegale verharding in Den Dotter zal wellicht blijven

Haaltert - Het ziet er niet naar uit dat in het natuurgebied Den Dotter, op de grens van Haaltert en Erpe-Mere, de verharding van het centrale pad door het natuurgebied snel zal verdwijnen. De gemeenteraad had nochtans gevraagd dat dit in augustus zou gebeuren. De schepen van Openbare Werken van Haaltert wil begin september met Natuurpunt Haaltert en het Agentschap Natuur en Bos samenzitten om de verharding af te werken en te regulariseren.

Het gemeentebestuur van Haaltert was dit voorjaar de wegel, die in slechte staat was, aan het verharden toen de kritiek de kop opstak dat voor de werken in het natuurgebied Den Dotter geen vergunning was aangevraagd en het gebruik van porfierstenen als verharding de doorgang voor fietsers en wandelaars bemoeilijkte. Daarop eiste Natuurpunt Haaltert dat de wegel in oorspronkelijke staat zou worden hersteld, een vraag die door de gemeenteraad van eind mei werd ondersteund. Na het broedseizoen (vanaf augustus) zou de verharding worden verwijderd.

 

Maar ondertussen bleek uit overleg met het Agentschap Natuur en Bos dat porfier beter zou passen in de omgeving dan de afgesproken dolomietverharding en het probleem perfect kan geregulariseerd worden, een oplossing waar schepen Dany Van De Steene nu voor pleit. Het alternatief zou betekenen dat de gemeente opnieuw de diepe putten en waterplassen in de wegel moet herstellen.

 

De schepen zal dus de volgende weken zowel Natuurpunt als de gemeenteraad moeten overtuigen van zijn oplossing. Daarvoor kan hij het advies vanuit het Agentschap Natuur en Bos goed gebruiken. Pas dan kan de wegel worden afgewerkt zoals in de maand mei was voorzien: met een dikke laag gemalen porfier die op de reeds aangebrachte (onder)laag van dikke porfierstenen komt en, zo de doorgang voor fietsers en wandelaars weer mogelijk maakt. Tegelijk beweert de gemeente ook dat zij verantwoordelijk is voor een veilige doorgang op de openbare weg en dus herstellingen moet uitvoeren.

Volgende week plant de provincie in Den Dotter, langsheen het pad, een grondige oeverversteviging langs een zijtak van de Molenbeek.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio