Domein kost 426.000 euro. Maar zijn verkiezingen niet te dichtbij?

Keurt gemeenteraad aankoop Vondelhof goed?

Keurt gemeenteraad aankoop Vondelhof goed?

Foto: emh

Haaltert - Op de gemeenteraad van vanavond maandag 10 september spreken de raadsleden zich uit over de aankoop van het Vondelhof voor een bedrag van 426.227 euro. Buiten de gemeenteraad klinkt alvast kritiek over het tijdstip en opportuniteit van de aankoop. Zowel GLG als Patrick van Weyenberg (P.A.T.) fronsen de wenkbrauwen. Op het facebookbericht van Van Weyenberg repliceerde burgemeester Veerle Baeyens al snel dat het domein veel kansen biedt. Gemeenten krijgen steeds de boodschap mee van de Vlaamse overheid dat dure aankopen net voor de verkiezingen beter niet gebeuren om de volgende legislatuur niet te belasten.

“Overwegende dat de aankoop afkomstig is uit de onvoorziene en unieke mogelijkheid tot aankoop met het oog op de uitbreiding van recreatie en sportfaciliteiten in Denderhoutem”, motiveert het gemeentebestuur. De nieuwe partijen die zich aandienen voor de verkiezingen GLG en PAT zien het anders, zo deelden ze dit weekend mee.

Hieronder geven we de integrale teksten weer.

 

Patrick van Weyenberg (P.A.T.)

OVERDREVEN DUUR PROJECT TE DENDERHOUTEM

Waarschuwing aan de kiezer van Groot Haaltert i.v.m een agendapunt aanstaande maandag op de gemeenteraad. Het gemeentebestuur gaat maandag beslissen over de definitieve aankoop van het Vondelhof te Denderhoutem ( 4ha).Op de gemeenteraad in juli besliste de gemeenteraad reeds over de principiële aankoop van het Vondelhof te Denderhoutem en nu aanstaande maandag staat de definitieve aankoop op de agenda. Een aankoop met een initieel prijskaartje van 426 000 € vermeerderd met de kosten. De oppositie had toen heel wat opmerkingen.

P.A.T. heeft ook nog een paar vragen, opmerkingen en niet in het minst serieuze twijfels over de prijs van de aankoop.

Gezien de gemeente (eventueel) eigenaar wordt, zal er meer dan waarschijnlijk opnieuw een keuring dienen te gebeuren op de toegangswegen door de brandweer. Deze is amper drie meter breed, op sommige plaatsen zelfs minder. Wat als de brandveiligheid en voldoende evacuatiewegen niet gewaarborgd kunnen worden? Wat als er daardoor ook weer bijkomende werken moeten uitgevoerd worden?

Er is op het domein zelf veel te weinig parking, wat gaat hieraan gedaan worden om de omgeving van Daal en Vondelen te ontlasten?

Er is sprake van de aanleg van volkstuintjes , hoeveel? Wat als er meer vraag dan aanbod is? Wat zijn de toekenningvoorwaarden? Wie gaat er toezicht houden bv. in verband met de veiligheid? Hoe gaan deze tuintjes vlot bereikbaar gemaakt worden? Achteraan het Vondelhof ligt een fietsweg die meer dan waarschijnlijk ook die bestemming blijft houden, dus via die weg een voldoende grote toegang en bijkomende parking creëren is niet echt een optie.

Gezien de omvang van het domein ... wie gaat dit onderhouden? Er liggen o.a. een aantal tennisterreinen in. Ieder weldenkend mens weet dat dit jaarlijks een pak geld kost om die professioneel te onderhouden en speelklaar te houden, want de gemeente wil die terreinen blijven verhuren om te tennissen. Op zich een goed idee, maar wie gaat het beheer, verhuur, onderhoud regelen en wat is hiervan het (geschatte) jaarlijkse kostenplaatje? Afweging kosten/baten?

De burger heeft totaal geen zicht waaraan dit bedrag, zijnde een voorlopig geschat totaal van 426000 euro plus kosten, zal besteed worden. Iets waar hij, volgens mij, toch recht op heeft.

Even een vergelijking ... de Vlaamse overheid kocht in Postel een natuurgebied met een oppervlakte van 282 hectare voor de prijs van 11 miljoen euro, wat neerkomt op ca 3,8€/m2. Opzoekingen op internet leren mij dat de prijs voor het aankopen van natuurgebied de afgelopen 10 jaar tussen de 2,44 euro/m2 en max. 3,8 euro/m2 bedroeg. Haaltert wordt, als het van dit gemeentebestuur afhangt, eigenaar van het Vondelhof met een oppervlakte van ca 4 hectare voor de prijs van 426000 € (exclusief kosten) of omgerekend 10,65 € /m2 !!! Maw het gemeentebestuur geeft met de glimlach en andermans geld, meer dan het drievoudige uit alleen al aan de aankoop en daar komen de kosten voor de aankoop en eventuele niet voorziene kosten nog eens bovenop.

Het is op zijn minst heel raar te noemen om zoveel meer te betalen dan wat gangbaar is in de rest van Vlaanderen! Daarom een oproep aan de huidig zetelende politici....gebruik uw gezond verstand en handel als een echte goede huisvader/moeder want dat bent u verplicht t.o.v. alle burgers, zelfs in dit verkiezingsjaar, in tijden waar er dient bespaard te worden en iedereen de riem nog maar eens strakker moet aantrekken. Deze aankoop onder de huidige voorwaarden goedkeuren is mijn inziens Sinterklaas en Kerstman tegelijk spelen met belastingsgeld, met het geld van de burger... naast de andere prestigeprojecten die nog op stapel staan. Ik kan u één ding garanderen ... de volgende legislatuur hebben we op deze manier opnieuw een belastingverhoging aan ons been, spijts alle mooie VERKIEZINGSBELOFTES van zowel de huidige partijen die de plak zwaaien in het gemeentebestuur en de oppositie.

We moeten onszelf in alle objectiviteit luidop de vraag durven stellen wie er uiteindelijk beter van wordt om dergelijke hoge bedragen te betalen voor verouderde, zwaar te renoveren of zelfs af te breken infrastructuur (bv. het aanwezige sanitair) en een domein waar slechts een handvol mensen (de weinige gelukkigen die een volkstuintje gaan kunnen kopen? huren? krijgen?) ten volle gebruik van kunnen maken en die blijvend handenvol geld en werkenergie gaat kosten aan onderhoud.

Groene omgeving ... JA ABSOLUUT, voldoende recreatieruimte voor jong en oud ... UITERAARD GRAAG EN HOE MEER HOE LIEVER ... maar niet tegen eender welke overdreven financiële prijs!

Patrick Van Weyenberg, lijst P.A.T. Haaltert

 

Goed leven in  Groot-Haaltet (GLG)

GLG Haaltert hekelt aankoop Vondelhof en bouw polyvalente zaal

Op maandag 10 september wordt aan de gemeenteraad van Haaltert de goedkeuring gevraagd voor de aankoop van het Vondelhof door de gemeente. Hoewel investeringen in sportinfrastructuur zeker nodig zijn in GrootHaaltert, hekelt GLG Haaltert de aankoop van het Vondelhof, net als het andere prestigeproject, de bouw van de polyvalente zaal aan de muziekacademie in Denderhoutem.

Grote uitgaven

In een omzendbrief verzocht de Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans, de gemeentebesturen om grote voorzichtigheid aan de dag te leggen omtrent grote uitgaven in het laatste jaar voor de verkiezingen. Die grote uitgaven beperken immers de mogelijkheden van het toekomstige bestuur om investeringen te doen. Het gemeentebestuur van Haaltert legt deze vraag echter naast zich neer.

Minder dan drie maand voor de verkiezingen worden voor meer dan 3 miljoen euro investeringen aangekondigd, met naast de aankoop van het Vondelhof ook de bouw van een polyvalente zaal aan de muziekacademie en de renovatie van het bibliotheekfiliaal in Denderhoutem. Bovendien zijn niet alle dossiers volledig. Voor het Vondelhof zijn nog grote investeringen nodig. Zo is de toegang voor de brandweer te smal, waardoor er nog onteigend moet worden. Er is te weinig parkeerplaats en iedereen die al eens heeft rondgelopen in het Vondelhof zag wellicht dat er grote aanpassingswerken nodig zijn aan de elektrische installaties  en technische voorzieningen (water, verwarming,...).

Ook voor de muziekacademie zijn er nog geen parkeerplaatsen voorzien. 3 miljoen euro is bijgevolg een onderschatting van de totale kostprijs.

Hypotheek op volgend bestuur door gebrek aan visie

Door nu voor de verkiezingen nog snel te starten met deze dossiers wordt het volgende bestuur voor een voldongen feit gesteld. Eens de bouw van de muziekacademie gestart is en het Vondelhof aangekocht, kan het toekomstige bestuur niet anders doen dan de extra investeringen uit te voeren.

GLG Haaltert is niet gewonnen voor deze investeringen omdat ze getuigen van een gebrek aan visie. Jo Keymeulen: ‘De zaal van de muziekacademie is te klein voor Groot-Haaltert. De verenigingen waarvoor de zaal bedoeld is, de muziekacademie zelf, toneelverenigingen, koren, enzovoort, trekken gewoonlijk veel meer volk dan de 144 plaatsen die voorzien zijn. Bovendien wordt deze zaal gebouwd in het dorpscentrum van Denderhoutem, waar nu al een groot probleem is op het vlak van mobiliteit. De polyvalente zaal was oorspronkelijk voorzien voor 2003, maar in de afgelopen 15 jaar zijn de noden drastisch veranderd. Het is ons dan ook onduidelijk waarom dit 15 jaar oude dossier de laatste dagen voor de verkiezingen nog snel moet worden doorgeduwd.’

De aankoop van het Vondelhof getuigt dan weer van een gebrek aan visie op de ontwikkeling van sportinfrastructuur. ‘Er zijn momenteel twee gangbare pistes om sportinfrastructuur uit te breiden in Haaltert: aan de sporthal of aan de Radar. Naast een Finse piste is er ook nood aan kunstgrasvelden, basketterreinen, enzovoort. Door deze te centraliseren kan je op een centrale plaats kleedkamers en douches voorzien. Bovendien kunnen ook de kosten voor een conciërges, poets- en onderhoudsdienst gedeeld worden. De kosten voor het updaten van de infrastructuur aan het Vondelhof, het onderhoud en de uitbating zullen veel duurder uitvallen dan een project met visie op één van de twee genoemde sites. Laat ons kiezen voor het uitbouwen van de Radarsite, zoals het voorbeeld van Steenberg in Erpe-Mere. Daar is er ruimte om te kiezen voor een voldoende grote polyvalente zaal, extra sportinfrastructuur en zoveel meer. Er is weinig tot geen last voor omwonenden en geen verkeersinfarct doorheen een dorpskern.’

Verkiezingskoorts

Met het oog op de verkiezingen zet het gemeentebestuur in op een aantal prestigeprojecten om de stilstand van de voorbije jaren te doen vergeten. Maar ook de oppositie heeft schrik om kleur te bekennen. Ondanks grote bezwaren bij Centrumlijst en CD&V tegen de bouw van de muziekacademie stemmen zij respectievelijk onthouding en voor de bouw van de zaal. Met de onbestuurbaarheid in het achterhoofd durft men geen zaken meer tegen te houden, ook al is blokkeren deze keer wel in het belang van de inwoners van Haaltert.

Jo Keymeulen: ‘Zowat alle partijen, en zeker ook de huidige oppositie heeft een ontwikkeling van de Radarsite als speerpunt opgenomen. Gaan we nu in de dagen voor de verkiezingen in plaats van de Radarsite twee andere locaties gaan ontwikkelen? Hoe serieus menen de andere partijen hun verkiezingsbeloftes dan? “Hoewel prestigeprojecten blokkeren niet populair is in de aanloop naar de verkiezingen roept GLG Haaltert op om te besturen met een lange termijnvisie en in functie van de toekomst van onze mooie gemeente.”

 

Burgemeester Veerle Baeyens reageerde op het facebookbericht van PAT:

De aankoop is gebaseerd op een schatting. Dit is zelfs niet volledig parkgebied maar ook recreatie. Misschien is het beter de volledige informatie eerst op te vragen vooraleer een mening te vormen. Correcte informatie daar staan we altijd voor. Dossier onderzoek en voorbereiding is altijd aanwezig en dat weet je. Als brandweer dochter kan ik jou verzekeren dat de gemeente nu al een visie ontwikkelt om deze weg te verbreden. Daarnaast is dit ook vandaag een uitgebaat terrein en openbaar toegankelijk. Zoveel diensten die hier kunnen aangeboden worden zoals extra sportkampen , plezier en vertier voor senioren , sport en loopplezier. Het park kan gebruikt worden voor cultuurmarkten, zomerbar kortom door elke vereniging.

Dit is trouwens een dossier dat 2 jaar op tafel ligt.

Jammer dat u niet constructief meedenkt en de meerwaarde ziet. Ieder heeft recht op zijn mening , de burger ook op de waarheid

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio