Riolering en wegenis worden heraangelegd

Aquafinproject Keiberg gaat van start

Haaltert - Als alles normaal kan verlopen, start op maandag 7 januari het project Keiberg. In de loop van 2019 en 2020 zal de riolering en de volledige wegenis heraangelegd worden in de Ekentstraat, Bakkerstraat, Pontweg, Keiberg, Rosthoutweg, Brantegemstraat en Hoefstraat.

Aquafin voert in samenwerking met de gemeente Haaltert deze rioleringswerken uit.

Met project Keiberg wordt het afvalwater van ongeveer 1.100 inwoners, dat nu nog ongezuiverd in grachten terecht komt, gescheiden aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk. Huishoudelijk afvalwater wordt gescheiden gehouden van het hemelwater. Het afvalwater wordt gezuiverd in de waterzuiveringsstations van Aquafin. Aangezien de waterlopen in Vlaanderen jarenlang sterk vervuild geweest zijn, worden deze werken uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren.

Looptijd

De looptijd is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden. De start van de werken is voorzien op maandag 7 januari 2019. De werken zullen 300 werkdagen duren, dat is ongeveer anderhalf jaar.

De aannemer start met het stuk Ekentstraat, van aan kruispunt Kattestraat en Achterstraat tot aan het kruispunt met de Bakkerstraat en vanaf daar het doodlopend stuk van de Bakkerstraat.

Toegankelijkheid

De hele straat wordt opnieuw aangelegd, dus ook de fiets- en voetpaden worden meegenomen. De nutsleidingen (water, internet, elektriciteit, …) worden ook vervangen waar nodig.

De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt, maar onvermijdelijk zullen bepaalde delen van straten moeilijk toegankelijk zijn. Er worden omleidingen voorzien wanneer dat nodig is.

We houden je op de hoogte van de werken via het infoblad, de Facebook-pagina van gemeente Haaltert en de website www.haaltert.be/projectkeiberg.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio