Fietstocht naar Brussel op zondag 19 mei

Fietsersbond wil aandacht voor fietssnelwegen

© if

De Fietsersbond (afdelingen van Aalst, Asse, Affligem, Haaltert en Ternat) organiseert op zondag 19 mei een begeleide fietstocht voor 2 gewenste fietssnelwegen: vanuit Aalst naar Brussel langs de F220 en F212 (via Affligem, vanaf Asse langs de spoorweg) en terug langs de F2 (spoorweg Aalst-Brussel via Dilbeek en Ternat).Zij doet dit, in de aanloop van de verkiezingen, om het aanleggen van deze noodzakelijke infrastructuur onder de aandacht te brengen bij onze toekomstige verkozenen.

Michael Eeckhout

Voor de afdelingen in de regio van de Fietsersbond is het eenvoudig, de voordelen van fietsen (naar het werk) zijn enorm:

  • het zorgt voor minder files (voordeel voor bedrijven, werknemers, milieu)
  • het komt de gezondheid enorm ten goede, dus minder kosten voor de maatschappij (tot 45% minder kanker, 46% minder hartaandoeningen), het maakt de mensen gelukkiger (minder werkverlet, hogere levenskwaliteit)
  • fietsen versterkt de sociale cohesie: mensen ontmoeten elkaar weer
  • De fiets is een democratisch vervoersmiddel: iedereen kan er één aanschaffen
  • Goed aangelegde fietswegen trekken fietsers aan en maken het fietspotentieel groter

Bovendien is in de regio van Aalst tot Brussel veel werkgelegenheid en zijn de afstanden nooit erg groot, waardoor ze steeds fietsbaar zijn.

Woon je bijvoorbeeld in Asse of Ternat, kom je binnen de 45 min in Aalst of grootste deel van Brussel

Dit toont duidelijk aan welk potentieel onze regio heeft op vlak van pendelverkeer per fiets. De afstand tussen Aalst en Brussel centrum is slechts 27 km…

In de regio, net zoals elders in Vlaanderen, wordt er veel recreatief gefietst, het percentage fietspendelverkeer is er echter lager.

Er is één grote rem op het massaal gebruik van de fiets voor functioneel en pendelverkeer: de veiligheid. Hierbij is de fietsinfrastructuur de grote uitdaging!

Meer en veiligere fietspaden trekt ook meer fiets (pendel-) verkeer aan.

Wie graag meefietst om te helpen druk te zetten op de beleidsmakers, kan op verschillende plaatsen aansluiten:

-Samenkomst in Aalst Werfplein vanaf 9u30, vertrek ten laatste om 10u

- vanuit Haaltert is er een vertrek voorzien om 9u aan de Bibliotheek- Abdij in Affligem om 10u45- Station Asse om 12u

Denk er aan een eventuele picknick en drankje te voorzien.

Verdere info kan je vinden op: fietsroutebrussel.fietsersbond-aalst.be

Contactgegevens :

Marleen Stallaerts – info@fietsersbond-Aalst.be

Paul Braeckman - fietsersbondhaaltert@gmail.com

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Vastgoed

Jobs in de regio