Donderdag 6 juni om 20 u. in het gemeentehuis

Infoavond over adviesraden

Haaltert - Lokaal bestuur Haaltert wil ook de komende zes jaar inzetten op inspraak en participatie en dit o.a. door het oprichten van adviesraden. Het bestuur maakte een voorstel tot hervorming van de gemeentelijke adviesorganen op en doet een oproep naar kandidaten om de adviesraden te bemannen en te bevrouwen.

Er werd een ontwerp voor een uniform huishoudelijk reglement, een nieuwe structuur en andere benamingen opgesteld voor alle adviesraden.

 

Deze adviesraden zouden worden opgericht:

•             Adviesraad Sport

•             Adviesraad Feesten en Evenementen

•             Adviesraad Bib

•             Adviesraad Cultuur

•             Adviesraad Senioren

•             Adviesraad Verkeer

•             Adviesraad Middenstand

•             Adviesraad Natuur, Leefmilieu, Klimaat en Landbouw

•             Adviesraad Markten

•             Jeugdraad

•             Lokaal Overleg Kinderopvang*

•             GECORO* (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)

* De oproep naar kandidaten voor het Lokaal Overleg Kinderopvang is al afgelopen en de oproep voor de GECORO vind je in dit infoblad op blz. 24 (aangezien dit een specifieke wettelijke procedure is).

Infoavond adviesraden

Heb je interesse om je als inwoner, handelaar of vereniging te engageren of ben je nieuwsgierig? Kom dan naar de infoavond over de adviesraden op donderdag 6 juni om 20 u. in de raadzaal in het gemeentehuis, Hoogstraat 41.

 

De ontwerpen van het reglement voor de adviesraden en hun nieuwe structuur worden voorgesteld. De eventuele opmerkingen worden meegenomen naar het college van burgemeester en schepenen. De officiële goedkeuring van dit reglement is voorzien op de gemeenteraad van 24 juni 2019.

 

Wie zoeken we?

Elke Haaltenaar, die geen politiek mandaat bekleedt, mag zich kandidaat stellen. Per raad verschillen de voorwaarden. Zo is er voor de Jeugdraad een maximumleeftijd van 30 jaar en voor de Seniorenraad een minimumleeftijd van 55 jaar. Voor de adviesraad Middenstand moet je een zelfstandig statuut hebben. Alle info daarover wordt gegeven op de infoavond en is nadien ook terug te vinden op www.haaltert.be.

 

Het voorstel kan tijdens de kantooruren, afgegeven worden op het Secretariaat in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of het kan opgestuurd worden per aangetekend schrijven.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio