In Kerksken, Haaltert en Denderhoutem

Haaltenaren denken mee over woonomgeving

Haaltenaren denken mee over woonomgeving

Foto: if

Haaltert - Lokaal bestuur Haaltert wenst een woonomgevingsplan op te maken en roept haar inwoners om mee te denken over de woonomgevingen van de vier deelgemeenten. De infoavonden hebben plaats op 16, 17 en 18 december.

Lokaal bestuur Haaltert wordt geconfronteerd met steeds meer aanvragen voor meergezinswoningen op plaatsen waar dit ruimtelijk niet gewenst is. Om de leef- en woonkwaliteit van Haaltert in de toekomst te vrijwaren maakt het bestuur werk van een woonomgevingsplan.

 

Woonomgevingsplan

Het woonomgevingsplan schept duidelijkheid over waar welke woningtypologieën mogelijk zijn. Voor het volledige grondgebied van de gemeente zullen stedenbouwkundige spelregels opgemaakt worden die afgestemd zijn op de bestaande toestand, maar ook ruimte bieden om te evolueren naar een duurzamer woonpatroon met ruimte voor verdichting op plaatsen waar dit wenselijk is. Naast typologieën kunnen onder meer gewenste woondichtheden en het aantal bouwlagen hierin vastgelegd worden.

Drie workshops

Inwoners worden uitgenodigd op één van de drie workshops voor Haaltert, Denderhoutem en Kerksken-Heldergem. Ze zullen in kleine groepen debatteren over de verschillende aspecten van dit thema.

 

Met de verzamelde input van de workshops wordt een ontwerp van het plan opgemaakt. Dit zal opnieuw aan inwoners voorgelegd worden waarbij het mogelijk is suggesties en opmerkingen over te maken. Na deze fase wordt een definitief woonomgevingsplan vastgesteld dat het richtkader wordt voor toekomstige ontwikkelingen.

 

Waar en wanneer

Kerksken-Heldergem: 16 december 2019 om 19.30 u. in het Sint-Martinusheem, Kerkskendorp 18.

 

Haaltert: 17 december 2019 om 19.30 u. in Centrum De Kouter, Middelkouter 10.

 

Denderhoutem: 18 december 2019 om 19.30 u. in voetbalkantine Den Deysel, Dwarsstraat 69.

 

Schrijf je in

Op www.haaltert.be/e-loket met formulier ‘Participatie Woonomgevingsplan’ of op 053 85 86 06.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio