Een overzicht van de (nieuwe) bevoegdheden

Vernieuwd schepencollege in Wetteren

Foto: Foto gemeente Wetteren

Wetteren - Op de gemeenteraad van donderdag 14 januari legden de nieuwe schepenen en gemeenteraadsleden van Wetteren de eed af. De verschuivingen zijn een gevolg van het ontslag van Marc Gybels en Erna Braeckman.

Alain Pardaen (CD&V) is sinds 1 januari de nieuwe burgemeester. Nieuwe schepenen zijn Herman De Wulf (Open Vld) en Leentje Grillaert (CD&V). Nieuwe gemeenteraadsleden zijn Piet Van de Gracht (CD&V) en Katharine Claus (CD&V). Die laatste wordt ook fractievoorzitter van CD&V.

Schepen Remi Van Bellegem (Open Vld) laat zich wegens ziekte tijdelijk vervangen. Als schepen wordt hij vervangen door Sophie Nicque (Open Vld), Karel van den Bosch (Open Vld) wordt tijdelijk gemeenteraadslid.
 

Alain Pardaen, burgemeester:

· Algemene zaken

· Dagelijkse personeelszaken

· Sport en recreatie

· Land- en tuinbouw

· Huisvesting

 

Anne Marie Hoebeke, eerste schepen:

· Ruimtelijke ordening en GIS

· Burgerzaken

· Lokale economie, middenstand en markten

· Feestelijkheden

· Administratieve vereenvoudiging

· Archief

 

Albert De Geyter, tweede schepen:

· Milieu

· Jeugd

· Noord-zuidwerking

· Groendienst

·

Remi Van Bellegem, derde schepen: tijdelijk vervangen door Sophie Nicque:

· Openbare werken

· Onderhoud wegenis en rioleringen

· Mobiliteit

 

Lieve De Gelder, vierde schepen:

· Financiën (excl. Begroting)

· Cultuur, Toerisme en Erfgoed

· Gelijke kansen

· Buurtontwikkeling

· Patrimonium

·

Herman De Wulf, vijfde schepen:

· Begroting

· Personeelsbeleid

· ICT

· Communicatie

·

Leentje Grillaert, zesde schepen:

· Kunstonderwijs

· Bibliotheek

· Kleuteronderwijs

· Lokaal sociaal beleid

· Ouderenwerking

· Vaderlandslievende verenigingen

 

Paul Van Autreve, OCMW voorzitter:

• OCMW

– Sociaal huis

– Rusthuis

– Serviceflats

– Buurtdienstenbedrijf

– Gezinszorg

– Kinderzorg

– Maatschappelijke dienstverlening

Bron: Gemeente Wetteren

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio