Op de Gemeenteraad

Linter - Vandaag, maandag 22 februari vindt om 20u de maandelijkse Gemeenteraad plaats. De leden buigen zich over volgende thema's
  1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
  2. OCMW – kennisname meerjarenplan 2010-2013 en budget 2010.
  3. Personeel - Intentieverklaring om aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden in te voeren en om de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale volgens de wetgeving overheidsopdrachten.
  4. Lokaal woonbeleid – gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand.
  5. Lokaal Woonbeleid – Opmaak en opbouw van het leegstandsregister.
  6. Aanstelling plaatsvervangend gemeentelijk afgevaardigde in het beheerscomité van “Beter Wonen aan de Gete”.
  7. Patrimonium – gratis verwerving gracht Melkwezerstraat – ontwerpakte.
  8. Vernieuwing Stationsplein – vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning.
  9. Heraanleg Begijnhofstraat & dorpsplein Melkwezer - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

PUNTEN MINDERHEIDSFRACTIE

10. Toepassen gelijkheidsbeginsel voor alle gemeenteraadsleden.
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio