Schoolkinderen gaan aan de slag in historische moestuin van de paters Redemptoristen

Essen - Vandaag was het feest in de vernieuwde samentuin in het park Redemptoristen. De leerlingen van basisschool College hadden de eer om hun moestuin officieel mee in te huldigen.

Vijf jaar geleden kocht de vzw Kempens Landschap in samenwerking met het gemeentebestuur het prachtige parkdomein van de pater Redeptoristen. Bedoeling was en is om dit mooie groengebied in alle pracht te behouden en het in al z’n glorie te herstellen én om het vanzelfsprekend ook open te stellen voor het brede publiek.

Met steun van Leander Markante Kempen, de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Essen kon Kampens Landschap de historische moestuin achter het College vorig jaar in ere herstellen. De lagere school College Essen gaat aan de slag in de schoolmoestuin samen met leerlingen, leerkrachten en vrijwillige ouders.

“Sinds de aankoop in 2013 waren er met de Lagere School College in Essen gesprekken om de moestuin terug leven in te blazen.”, zegt Inga Verhaert (sp.a), covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen. “Ik ben dan ook blij dat we vier jaar later zo ver zijn en de samentuin kunnen inhuldigen. In de moestuin kunnen enthousiaste leerlingen, leerkrachten en ouders hun handen uit de mouwen steken en eigen groenten kweken. Daarin worden ze goed begeleid danzij extra steun voor het project vanuit de Vlaamse Landsmaatschappij in het programma ‘Volkstuinieren’. De tuinders krijgen hierdoor zowel theoretische als praktische ondersteuning van vzw Velt, die hun wegwijs maakt in het ecologisch moestuinieren.”

De slogan van deze school is ‘Studeren in het groen’. “Deze onderwijsinstelling is sinds vele jaren een MOS-school, wat staat voor Milieu op School”, zegt schepen van Leefmilieu Helmut Jaspers (sp.a). “Dank zij een gedreven directie en leerkrachten schenken ze enorm veel aandacht aan respect voor natuur, leefmilieu en gezonde voeding en nemen ze op dat vlak ook allerhande initiatieven. Het Leaderproject ‘Groenten uit Essen’ was dan ook een unieke gelegenheid om ook de voormalige moestuin van het domein nieuw leven in te blazen en een breder gebruik ervan door onze inwoners en de schoolgemeenschap te stimuleren.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio