Hoeilaartse schepen van Dierenwelzijn wil vergassen van zomerganzen halt toe roepen

Foto: Michel Van Mullem

Hoeilaart - Om de ganzenoverlast tegen te gaan heeft de Hoeilaartse schepen van Dierenwelzijn Joris Pijpen (Open Vld) de expliciete vraag aan het Agentschap Natuur en Bos gesteld om meer structurele oplossingen aan te reiken dan het doden van gezonde dieren. Als enige schepen van dierenwelzijn in de Druivenstreek neemt hij het voortouw en roept hij de gemeentebesturen van Overijse en Tervuren op om hetzelfde te doen. 'Ook GAIA en de provincie Vlaams-Brabant kunnen een rol spelen in het aanreiken van alternatieven', besluit hij.

'In de periode van 15 juni tot 15 juli verliezen ganzen hun slagpennen, waardoor ze tijdelijk niet kunnen vliegen', legt Pijpen uit. 'Ze troepen dan samen op grote wateren. Tijdens deze perioden worden er door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gecoördineerde afvangsten van zomerganzen georganiseerd omdat deze dieren voor overlast zorgen. De ganzen worden bij elkaar gedreven, gevangen en vervolgens met kooldioxide (CO2) vergast'. Joris Pijpen laat weten dat hij het probleem kent, maar dat hij tegelijk pleit voor meer structurele en diervriendelijke alternatieven.

Overlast

'De zogenaamde zomerganzen zijn ganzen die na de winter niet wegtrekken, maar hier in de zomer blijven om in het wild te broeden. Voorbeelden zijn de Canadese gans en de nijlgans. Hun aantal is de voorbije 20 jaar enorm toegenomen. Dat leidt op bepaalde plekken tot economische en ecologische schade', klinkt het.

De wilde ganzen grazen aan landbouwgewassen, of brengen schade toe aan teelten door vertrappeling of vervuiling met uitwerpselen. Daarnaast ondervinden parken en recreatiedomeinen grote hinder door vervuiling van het (zwem)water en de ligweiden. 'Ze staan ook bekend om hun agressief gedrag en het wegjagen van inheemse diersoorten. Dat er dus iets moet gedaan worden aan deze problematiek staat als een paal boven water”, aldus schepen Joris Pijpen.

Vergassen

Vandaag vonden afvangsten plaats in Overijse, Hoeilaart en Tervuren. 'De ganzen werden er bij elkaar gedreven en gevangen. Vervolgens werden ze levend naar een euthanaseerlocatie getransporteerd waar men ze met behulp van CO2 vergast. De kosten voor de gezamenlijke afvangst en vergassing worden geraamd op 4.500 euro', luidt het. Schepen Pijpen vindt deze aanpak van het Agentschap Natuur en Bos allesbehalve diervriendelijk omdat de lijdensweg, voordat de ganzen daadwerkelijk sterven, te lang is. Pijpen: 'Niet alleen de vergassing zelf is pijnlijk voor de ganzen, maar ook de paniek onder de vogels tijdens het transport zorgt voor veel stress. Er zijn ongetwijfeld diervriendelijke alternatieven'.

Alternatieven

'We moeten durven erkennen dat de manier waarop onze natuurgebieden in het verleden aangelegd en beheerd werden, ze tot aantrekkelijke broedgebieden maken', vindt de Hoeilaartse schepen. Wat betreft vijvers in gemeentelijke parken en het Zoniënwoud, moeten de mensen duidelijk gemaakt worden dat het voederen van de ganzen voor overlast zorgt. Pijpen: 'In sommige gemeenten pleit men voor GAS-boetes, maar zo ver wil ik nog niet gaan. Het doden van deze dieren biedt zelden een structurele oplossing en zal continue moeten gebeuren om schade deels te kunnen verminderen. De leeggevallen plekken zullen snel weer opgevuld worden door jonge dieren'.

Er zijn volgens schepen Pijpen voldoende alternatieven die onderzocht moeten worden, zoals verjaagsystemen en het aanpassen van de omgeving om ganzen diervriendelijker te bestrijden. 'Zo worden in de omgeving van de Canadese hoofdstad Ottawa drones ingezet om ganzen en meeuwen te verjagen. In Nederland werden de Robirds ontwikkeld, nep-roofvogels die gebruikt worden om overlast door ganzen te voorkomen. Men kan ook rasters of doornachtige struiken plaatsen tussen natuur- en agrarische gebieden. Dan zijn ze minder geschikt om kuikens groot te brengen. Een andere bewezen effectieve maatregel is nestbeheer. Door het schudden of doorprikken van eieren in een vroeg stadium komt het kuiken niet tot ontwikkeling'.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio