DEEL 1

Lier vroeger en nu: de Grote Markt

Lier vroeger en nu: de Grote Markt

Foto: Felix Struyf

Lier - Het driehoekige marktplein verraadt het bestaan van een vroegere Frankische nederzetting. De Franken kozen om er zich te vestigen steeds een plaats gelegen aan het water.

De interesse voor ons erfgoed neemt met de dag toe, ook bij de jeugd. Lier is rijk aan historische gebouwen die getuigen van een boeiend verleden. Voor 1778 droegen de huizen geen huisnummer en was de stad ingedeeld in wijken. De oude stad werd begrenst door de Vredebergvliet en de Kleine Nete.

 

De markt was de spil van het dagelijkse leven en is dat ook nu gebleven. Het is het hart van de stad, waar ook vroeger de diensten voor de bevolking werden opgericht. Bij grote feesten kan men hier op de koppen lopen. Markten, evenementen en de novemberfoor niet te vergeten.

 

Het stadhuis met belfort domineert de hele Grote Markt. In 1212 werd Lier door Hendrik I tot stad verheven. Op het einde van de 14de eeuw bereikte ze haar industrieel hoogtepunt.

 

In 1367 werd de lakenhalle opgericht, maar het duurde nog tot 1370 eer het gebouw in gebruik kon genomen worden. Hier konden lakens tentoongesteld, gekeurd en verkocht worden.

In 1383 kasseide men het gedeelte voor de lakenhalle en eerst in 1557 werd de ganse markt na ophoging van kasseien voorzien.

 

Boven de poort werd in1383 het beeld van Onze-Lieve-Vrouw tussen 2 engelen geplaatst. In 1435 kreeg de voorpui 2 leeuwenbeelden. De pui had in de middeleeuwen een zeer belangrijke functie en herinnert aan de oervorm van ons belfort.

 

 

De burchttoren had een strategische functie en het belfort stond voor het symbool van zelfstandigheid,z elfbeschikking en vrijheid. Het werd naast de lakenhalle gebouwd, naar plannen van bouwmeester Hendrik Meys uit Mechelen.

De bouw verliep in 2 fasen: eerst kwam een bescheiden vierkante toren met afdekking en nadien eerst kreeg het zijn huidige uitzicht.

 

De 3 functies van het belfort indertijd waren

- wachtpost voor de veiligheid van de stad

- bewaarplaats voor de keuren

- toren voor de stadsklok

 

Ons stadhuis met belfort is een prachtig monument, een getuige van een machtig en rijk verleden. Lier beschikt dan ook over 1 van de zeldzame volledig afgewerkte exemplaren in het voormalige hertogdom Brabant.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

La grand place

Stadhuis  en belfort

Stadhuis en kiosk

stadhuis en belfort

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio