Hart of Hard voor mekaar?

Hart of Hard voor mekaar?

Foto: Archief Marc Verlinden

Boom - Tijdens het weekend van 26 en 27 mei hadden er op de Grote Markt van Boom twee incidenten plaats. Bij één van deze incidenten kwam er geweld aan te pas. Allochtone jongeren viseerden een homofiele man waarbij het zelfs tot een handgemeen kwam. De DiversiteitsRaad DiRa reageert verontwaardigd op dit voorval. Burgemeester Marnef (Boom één) schaart zich volmondig achter het standpunt van DiRa.

De DiversiteitsRaad (DiRa) is een platform waaraan allochtone en autochtone Bomenaars deelnemen om mee sturing te geven aan de werking van de Boomse Diversiteitsdienst.

Volgens verschillende bronnen zouden de geweldenaars van deze incidenten van vreemde afkomst zijn, zelfs vreemd aan onze gemeente, aldus DiRa.

‘We mogen als DiRa onze kop niet in het zand steken. En net daarom vinden wij het belangrijk om ook onze stem te laten horen. Wij willen luid en krachtig duidelijk maken dat de samenleving waarin wij leven, onze samenleving dus, geen enkele vorm van haat en geweld tolereert. Allen vinden wij dat de daders een duidelijk signaal en een veroordeling van onze maatschappij moeten krijgen. Omdat wij allemaal vinden dat iedereen recht heeft om te zijn wie hij of zij echt is. Velen van ‘ons’ leveren immers nog dagelijks een strijd omwille van onze ‘vreemde’ herkomst. Dit maakt ons extra gevoelig voor de stigmatisering van één groep. Dit zou iedereen gevoelig moeten maken voor het risico van al te makkelijke en gevaarlijke vooroordelen’.

‘Wij roepen verenigingen, verantwoordelijken van geloofsgemeenschappen, gezagsdragers, politici, groepen, burgers, ... dan ook op om geen haat te prediken. Geef iedereen de kans om zichzelf te zijn. Ongeacht afkomst, geaardheid, handicap, … Wij staan immers voor een open en tolerant samenleven in Boom. Deze boodschap is dan ook een uitnodiging tot zelfreflectie, … ver weg van de haat en de provocatie’.
 

DiRa

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio