FOTO. Vernieuwde streekwerking klinkt op 2016

De veertien gemeenten van het Meetjesland beslisten om hun streekwerking, samen met het middenveld, te organiseren in de vzw ‘Netwerk Meetjesland’. De Vlaamse overheid was echter van oordeel dat een vzw niet het gepaste middel was om deze samenwerking te organiseren en vroeg dat dit zou gebeuren onder de vorm van een intergemeentelijk samenwerkingsverband ( = een intercommunale). Om tot een snelle oplossing te komen vroeg het overleg van burgemeesters aan Veneco2 om deze streekwerking in te kantelen in Veneco2, een bestaande intercommunale. De raad van bestuur van Veneco2 ging in op deze vraag omdat die naadloos past in de ambitie van intercommunale Veneco2 om de substreken in haar werkgebied beter aan bod te laten komen en te ondersteunen. “Wij nemen met Veneco de streekwerking van het Meetjesland op en stellen ze onder het burgemeestersoverleg”, zegt eerste ondervoorzitter Koen Loete. “Uiteraard beginnen we niet met een nieuwe werking. Wij nemen de draad weer op, want er werd immers reeds veel voorbereid en bestudeerd. Het zou gewoon dwaas zijn om al dat mooie werk links te laten liggen. De basis voor een goede streekwerking is er en ook de programma’s zijn uitgeschreven”, besloot Koen Loete zijn toespraak. Op de nieuwjaarsreceptie van het Meetjesland werd er onder de aanwezigen ook een ballonvaart van Madou verloot. Deze werd gewonnen door Marieke Van Eyghen, stafmedewerker streekontwikkeling van Veneco.
Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio