FOTO. Nieuwjaarsreceptie Meetjesland in het teken van innovatie

Veneco en Voka organiseerden in Woestyne, Meeting & Event Venue in Aalter de traditionele Meetjeslandse nieuwjaarsreceptie. Deze keer was innovatie het thema. “De toelichting van Voka en Jef Montballyu, plant manager van Ontex, en ook de nieuwe meerjarenplanningen van de lokale besturen tonen ons dat de Meetjeslandse regio er een is waar innoveren hoog op de agenda staat”, zegt de voorzitter van het burgemeestersoverleg, Pieter Claeys, tevens burgemeester van Kaprijke. “Sinds begin 2016 worden het burgemeestersoverleg en de streekwerking van het Meetjesland ondersteund door Veneco. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband engageert zich om, samen met de gemeenten, werk te maken van projecten die een meerwaarde betekenen voor de streek. Waardevolle samenwerkingen zoals ‘Meetjesland = Klimaatgezond’, de dienstverlening voor onroerend erfgoed en het project voor het hergebruik van hoeves tonen dat we samen mooie zaken kunnen verwezenlijken. De nieuwe besturen zullen dan ook verder inzetten op deze samenwerking. We kiezen ervoor om in de toekomst te focussen op mobiliteit, klimaat en energie, thema’s die niet stoppen aan de gemeentegrenzen en meer dan ooit tevoren actueel zijn”, besluit Pieter Claeys.
Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio